Torp 886 Sänneryd, Korsberga.
Skylten finns på museét i Korsberga

Uppgifterna är hämtade från CD-skivan Soldatregistret. De har kopierats rotevis till Excel för att underlätta sortering.
Uppgifter som är medtagna är namn, födelsedatum, torpnummer, aktnummer och rote.

Några soldater kan saknas då sökfunktionen på CD-skivan är primitiv så det går lätt att hoppa över någon.

Sök i centrala soldatregistret

Denna databas bygger på Indelningsverkets (1682-1901) material och är ett samarbetsprojekt mellan Garnisonsmuseet i Skövde och DIS.

Hjo

Grevbäck

Mofalla

Korsberga

Fridene

Norra Fågelås

Södra Fågelås