010 Brogården
882 Kättorp
879 Skattegården
009 Storegården, Årby
881 Sörgården
008 Västergården, Västorp

Läget för torp 879 är inte säkert att det är rätt, det finn ett soldattorp på kartan där men jag ser inte kopplingen till Skattegården Årby.

ASMUNDSSON Per SK-00-0879 SK-00-0879-1676 Skattegården
EN Jonas 17731128 SK-00-0879 SK-00-0879-1797 Skattegården
EN Karl 17840604 SK-00-0879 SK-00-0879-1813 Skattegården
FÄLT Johannes 17990325 SK-00-0879 SK-00-0879-1825 Skattegården
FÄLT Lars 17920704 SK-00-0879 SK-00-0879-1815 Skattegården
ORRE Jöns 16870000 SK-00-0879 SK-00-0879-1710 Skattegården
SVENSSON Bryngel SK-00-0879 SK-00-0879-1703 Skattegården
SVENSSON Per SK-00-0879 SK-00-0879-1695 Skattegården
ÅBERG Gustav 18270209 SK-00-0879 SK-00-0879-1851 Skattegården
ÅBERG Jakob 18241228 SK-00-0879 SK-00-0879-1847 Skattegården
ÅBERG Johan Emil 18610526 SK-00-0879 SK-00-0879-1882 Skattegården
ÅBERG Johan Viktor 18670521 SK-00-0879 SK-00-0879-1888 Skattegården
ÅLIN Anders 17610104 SK-00-0879 SK-00-0879-1790 Skattegården
ÅMAN Johannes 18130816 SK-00-0879 SK-00-0879-1837 Skattegården
ÅRBERG Anders 17150000 SK-00-0879 SK-00-0879-1741 Skattegården
ÅRBERG Johan 17441128 SK-00-0879 SK-00-0879-1767 Skattegården
ÅRBERG Jan SK-00-0879 SK-00-0879- Skattegården
ÅRBERG Lars 17200000 SK-00-0879 SK-00-0879-1743 Skattegården
ANDERSSON Torsten SK-00-0880 SK-00-0880-1684 Skattegården
DALÉN Karl Johan Lager 18400413 SK-00-0880 SK-00-0880-1859 Skattegården
HÅKANSSON Salomon 16810000 SK-00-0880 SK-00-0880-1717 Skattegården
HÖGBERG Jacob Natanael 18800117 SK-00-0880 SK-00-0880-1900 Skattegården
JONSSON Per SK-00-0880 SK-00-0880-1703 Skattegården
JÖNSSON Sven SK-00-0880 SK-00-0880-1701 Skattegården
KLING Johan 17810201 SK-00-0880 SK-00-0880- Skattegården
KÄLL Karl 18240818 SK-00-0880 SK-00-0880-1847 Skattegården
LUNDBERG Karl 18480322 SK-00-0880 SK-00-0880-1869 Skattegården
MALM Lars 18110609 SK-00-0880 SK-00-0880-1834 Skattegården
MALMÉN Karl Oskar Juli 18680412 SK-00-0880 SK-00-0880-1891 Skattegården
MALMÉN Karl Oskar 18771210 SK-00-0880 SK-00-0880-1897 Skattegården
MARS Emanuel 18260624 SK-00-0880 SK-00-0880-1841 Skattegården
RÖDING Jonas 16750000 SK-00-0880 SK-00-0880-1710 Skattegården
VÄSTBERG Anders 17250219 SK-00-0880 SK-00-0880-1747 Skattegården
VÄSTBERG Anders 16970000 SK-00-0880 SK-00-0880-1720 Skattegården
VÄSTBERG Erik 16960000 SK-00-0880 SK-00-0880-1717 Skattegården
VÄSTER Anders 16890000 SK-00-0880 SK-00-0880- Skattegården
VÄSTER Johannes Anders 17901212 SK-00-0880 SK-00-0880-1809 Skattegården
ÖDBERG Johannes 17750617 SK-00-0880 SK-00-0880-1793 Skattegården
BENGTSSON Erik SK-00-0881 SK-00-0881-1663 Sörgården
DALÉN Karl Johan 18400413 SK-00-0881 SK-00-0881-1869 Sörgården
FRIBERG Anders 17390000 SK-00-0881 SK-00-0881-1772 Sörgården
FRIBERG Anders 17120000 SK-00-0881 SK-00-0881-1732 Sörgården
FRIBERG Johan 17340000 SK-00-0881 SK-00-0881-1757 Sörgården
FRIBERG Jonas 17220000 SK-00-0881 SK-00-0881-1748 Sörgården
FRIBERG Jonas SK-00-0881 SK-00-0881-1709 Sörgården
FRIBERG Nils 16880000 SK-00-0881 SK-00-0881-1710 Sörgården
HULT Olof SK-00-0881 SK-00-0881- Sörgården
HÖGBERG Lars Johan 18210107 SK-00-0881 SK-00-0881-1837 Sörgården
MENTZER von Johan Fred 17930725 SK-00-0881 SK-00-0881- Sörgården
NILSSON Nils SK-00-0881 SK-00-0881-1699 Sörgården
PERSSON Jöns SK-00-0881 SK-00-0881-1704 Sörgården
SAND Oskar Vilhelm 18750502 SK-00-0881 SK-00-0881-1893 Sörgården
STOLT Karl 17850216 SK-00-0881 SK-00-0881-1812 Sörgården
STOLT Olof 17601109 SK-00-0881 SK-00-0881-1791 Sörgården
STOLTZ Carl 17950906 SK-00-0881 SK-00-0881- Sörgården
SVENSSON Bengt SK-00-0881 SK-00-0881-1687 Sörgården
VALBOM Johan 17220320 SK-00-0881 SK-00-0881-1743 Sörgården
BENGTSSON Lars SK-00-0882 SK-00-0882-1681 Kättorp
BENGTSSON Per SK-00-0882 SK-00-0882-1704 Kättorp
BRO Anders 18160310 SK-00-0882 SK-00-0882- Kättorp
FRI Lars 17741225 SK-00-0882 SK-00-0882-1804 Kättorp
HJÄLM Alexander 18221218 SK-00-0882 SK-00-0882-1847 Kättorp
HJÄLM August 18460203 SK-00-0882 SK-00-0882-1865 Kättorp
KATO Klas Levin 18611010 SK-00-0882 SK-00-0882- Kättorp
KÄLLBERG Anders 17650106 SK-00-0882 SK-00-0882-1788 Kättorp
KÄLLÉN Per Wilhelm J 18590330 SK-00-0882 SK-00-0882-1882 Kättorp
SNEIDER von Fredrik 17661214 SK-00-0882 SK-00-0882- Kättorp
SÄLL Petter 17940910 SK-00-0882 SK-00-0882-1817 Kättorp
ÖRTEGREN Jacob 17400000 SK-00-0882 SK-00-0882-1759 Kättorp
ÖRTEGREN Erik 17220000 SK-00-0882 SK-00-0882-1747 Kättorp
ÖRTEGREN Karl 17330000 SK-00-0882 SK-00-0882-1752 Kättorp
ÖRTEGREN Lars 17020000 SK-00-0882 SK-00-0882-1725 Kättorp
BROMAN Hans Fredrik 17080000 VG-08-0008 VG-08-0008-1739 Västergården, Västorp
BÅT Anders Gustaf 18500129 VG-08-0008 VG-08-0008-1872 Västergården, Västorp
DIMBERG Anders 16890000 VG-08-0008 VG-08-0008-1711 Västergården, Västorp
FRISK Johan 17800503 VG-08-0008 VG-08-0008-1808 Västergården, Västorp
FRISK Karl Johan 18170816 VG-08-0008 VG-08-0008-1836 Västergården, Västorp
FRISK Nils 17840405 VG-08-0008 VG-08-0008-1815 Västergården, Västorp
HAGER Anders 16870000 VG-08-0008 VG-08-0008-1721 Västergården, Västorp
HAMMARSHJÄLM Karl Gust 17480208 VG-08-0008 VG-08-0008-1769 Västergården, Västorp
KLING Joh VG-08-0008 VG-08-0008- Västergården, Västorp
KRIGSBERG Jonas 17370000 VG-08-0008 VG-08-0008-1765 Västergården, Västorp
KRIGSBERG Johannes 17650219 VG-08-0008 VG-08-0008-1790 Västergården, Västorp
KRIGSBERG Erik VG-08-0008 VG-08-0008-1762 Västergården, Västorp
KRIGSBERG Anders 16940000 VG-08-0008 VG-08-0008-1718 Västergården, Västorp
KRIGSBERG Anders 16890000 VG-08-0008 VG-08-0008- Västergården, Västorp
KRIGSBERG Karl 17340000 VG-08-0008 VG-08-0008- Västergården, Västorp
KRISBERG Karl 17350000 VG-08-0008 VG-08-0008-1757 Västergården, Västorp
LILLIE Fredrik 17520918 VG-08-0008 VG-08-0008-1775 Västergården, Västorp
LUNDIN Anders Peter 18151026 VG-08-0008 VG-08-0008-1838 Västergården, Västorp
PERSSON Måns 16600000 VG-08-0008 VG-08-0008-1689 Västergården, Västorp
RIDDERBJELKE Johan Geo 17250215 VG-08-0008 VG-08-0008-1768 Västergården, Västorp
STAM Nils VG-08-0008 VG-08-0008- Västergården, Västorp
SÖDERSTRÖM Johannes 18200718 VG-08-0008 VG-08-0008-1841 Västergården, Västorp
VÄST Ernst Albin 18800229 VG-08-0008 VG-08-0008-1901 Västergården, Västorp
VÄSTERBERG Sven 16890000 VG-08-0008 VG-08-0008-1714 Västergården, Västorp
ÖRTENGREN Olof 17280000 VG-08-0008 VG-08-0008- Västergården, Västorp
VÄST Karl Johan 18760921 VG-08-0008 VG-08-0008-1896 Västergården, Västorp
BENGTSSON Anders VG-08-0009 VG-08-0009-1691 Storegården, Årby
BLOM Sven 16930000 VG-08-0009 VG-08-0009-1714 Storegården, Årby
BRO Anders Johan 18451101 VG-08-0009 VG-08-0009-1869 Storegården, Årby
BRO Frans August 18790526 VG-08-0009 VG-08-0009-1900 Storegården, Årby
FRIMAN Johan 17530000 VG-08-0009 VG-08-0009-1778 Storegården, Årby
JAKOBSSON Anders 16840000 VG-08-0009 VG-08-0009-1704 Storegården, Årby
KÄLLBERG Håkan VG-08-0009 VG-08-0009-1718 Storegården, Årby
LANDKVIST Gustaf 17660000 VG-08-0009 VG-08-0009-1798 Storegården, Årby
LANS Anders 18161205 VG-08-0009 VG-08-0009-1840 Storegården, Årby
LENMAN Anders 17290000 VG-08-0009 VG-08-0009-1749 Storegården, Årby
LENMAN Anders 17210000 VG-08-0009 VG-08-0009-1742 Storegården, Årby
MÅRD Sven 17880217 VG-08-0009 VG-08-0009-1808 Storegården, Årby
SVENSSON Karl VG-08-0009 VG-08-0009-1701 Storegården, Årby
ÅRBERG Lars 16890000 VG-08-0009 VG-08-0009-1712 Storegården, Årby
FLINK Anders 17100000 VG-08-0010 VG-08-0010-1743 Brogården
FLINK Peter 17220000 VG-08-0010 VG-08-0010-1747 Brogården
FLINK Petter 17270000 VG-08-0010 VG-08-0010- Brogården
FRED Johannes 18160216 VG-08-0010 VG-08-0010-1836 Brogården
FRED Lars Johan 18210511 VG-08-0010 VG-08-0010-1843 Brogården
FRED Lars Johan 18380328 VG-08-0010 VG-08-0010-1858 Brogården
FRIMAN Johan 17740123 VG-08-0010 VG-08-0010-1798 Brogården
FRISK Isak 17580000 VG-08-0010 VG-08-0010-1777 Brogården
HJORT Johan 17660000 VG-08-0010 VG-08-0010-1790 Brogården
JONSSON Bengt VG-08-0010 VG-08-0010-1695 Brogården
JONSSON Sven VG-08-0010 VG-08-0010-1694 Brogården
LANDKVIST Johan Edvard 18690219 VG-08-0010 VG-08-0010-1890 Brogården
LANDKVIST Gustaf 17660000 VG-08-0010 VG-08-0010-1791 Brogården
PUKE Jonas 17060000 VG-08-0010 VG-08-0010-1725 Brogården
PUKE Jöns 16940000 VG-08-0010 VG-08-0010-1719 Brogården
SANDBERG Karl 17550000 VG-08-0010 VG-08-0010-1784 Brogården
SVENSSON Lars 16760000 VG-08-0010 VG-08-0010-1700 Brogården
UNGE Anders 16920000 VG-08-0010 VG-08-0010-1714 Brogården
VALBERG Per 17040000 VG-08-0010 VG-08-0010-1722 Brogården
VÄSTMAN Lars 16990000 VG-08-0010 VG-08-0010-1721 Brogården