Namn Född Torpnr Akt nr Rote
FLINK Anders 17100000 VG-08-0010 VG-08-0010-1743 Brogården
FLINK Peter 17220000 VG-08-0010 VG-08-0010-1747 Brogården
FLINK Petter 17270000 VG-08-0010 VG-08-0010- Brogården
FRED Johannes 18160216 VG-08-0010 VG-08-0010-1836 Brogården
FRED Lars Johan 18210511 VG-08-0010 VG-08-0010-1843 Brogården
FRED Lars Johan 18380328 VG-08-0010 VG-08-0010-1858 Brogården
FRIMAN Johan 17740123 VG-08-0010 VG-08-0010-1798 Brogården
FRISK Isak 17580000 VG-08-0010 VG-08-0010-1777 Brogården
HJORT Johan 17660000 VG-08-0010 VG-08-0010-1790 Brogården
JONSSON Bengt VG-08-0010 VG-08-0010-1695 Brogården
JONSSON Sven VG-08-0010 VG-08-0010-1694 Brogården
LANDKVIST Johan Edvard 18690219 VG-08-0010 VG-08-0010-1890 Brogården
LANDKVIST Gustaf 17660000 VG-08-0010 VG-08-0010-1791 Brogården
PUKE Jonas 17060000 VG-08-0010 VG-08-0010-1725 Brogården
PUKE Jöns 16940000 VG-08-0010 VG-08-0010-1719 Brogården
SANDBERG Karl 17550000 VG-08-0010 VG-08-0010-1784 Brogården
SVENSSON Lars 16760000 VG-08-0010 VG-08-0010-1700 Brogården
UNGE Anders 16920000 VG-08-0010 VG-08-0010-1714 Brogården
VALBERG Per 17040000 VG-08-0010 VG-08-0010-1722 Brogården
VÄSTMAN Lars 16990000 VG-08-0010 VG-08-0010-1721 Brogården