Namn Född Torpnr Akt nr Rote
BENGTSSON Anders VG-08-0009 VG-08-0009-1691 Storegården, Årby
BLOM Sven 16930000 VG-08-0009 VG-08-0009-1714 Storegården, Årby
BRO Anders Johan 18451101 VG-08-0009 VG-08-0009-1869 Storegården, Årby
BRO Frans August 18790526 VG-08-0009 VG-08-0009-1900 Storegården, Årby
FRIMAN Johan 17530000 VG-08-0009 VG-08-0009-1778 Storegården, Årby
JAKOBSSON Anders 16840000 VG-08-0009 VG-08-0009-1704 Storegården, Årby
KÄLLBERG Håkan VG-08-0009 VG-08-0009-1718 Storegården, Årby
LANDKVIST Gustaf 17660000 VG-08-0009 VG-08-0009-1798 Storegården, Årby
LANS Anders 18161205 VG-08-0009 VG-08-0009-1840 Storegården, Årby
LENMAN Anders 17290000 VG-08-0009 VG-08-0009-1749 Storegården, Årby
LENMAN Anders 17210000 VG-08-0009 VG-08-0009-1742 Storegården, Årby
MÅRD Sven 17880217 VG-08-0009 VG-08-0009-1808 Storegården, Årby
SVENSSON Karl VG-08-0009 VG-08-0009-1701 Storegården, Årby
ÅRBERG Lars 16890000 VG-08-0009 VG-08-0009-1712 Storegården, Årby