Familjen Ljungberg i Långeruder

Invånarna i Långeruder hade namn om sig att vara tjuvar och pack. I marginalen i husförhörslängden finns det dock inte så mycket antecknat, utom för familjen Ljungberg.

Tre syskon som ägnade sig åt brottets bana och bodde i Långeruder i Hjo landsförsamling på andra hälften av 1800-talet. Anders Petter Ljungberg mer känd under namnet ”Svire” blev odödlig genom att han mördades 1903 av sin sambos son F.D. gardisten August Karlsson. Detta var en god gärning tyckte de flesta, för Svire hade i många år terroriserat Hjoborna med sitt häftiga humör, när han hade fått några för mycket innanför västen.

Utdrag ur polisförhöret

Rättegångsprotokollen har jag fått från Hans Hertzman i Ockelbo som tagit hem dem från Landsarkivet. Hans har skrivit en uppsats om Augusta Johansson Ljungberg och hennes syskon. Familjen bodde som inhyses i Munkastugan i Långeruder.

Äldste brodern Frans Wilhelm Ljungberg född 1839-03-25 hade varit gardist men blev väl avskedad innan han fick något torp för i soldatregistret finns han med, men inga uppgifter om var han skulle varit soldat. Har titeln f.d. gardist hela livet.

Frans Wilhelm Ljungberg

Ur fångakten:

  • Stöld 1:a res. 1859;
  • 2:dra stöld res 28 dygn vatten o. bröd 3 år 6 mån straffarbete 1860,
  • 3:dje res stöld o. bruk av livsfarligt vapen 8 år 9mån straffarbete samt förlust medborg förtroende 10 år 1865, för försvarslöshet 4 års allmänt arbete 1875;
  • för hemfridsbrott och okvädesord till 4 månader 1877
  • Stöld 4:de resan 1879 5 år.

Han hamnar senare på Lunds Hospital där han avlider 1911. Beskrivningen av honom i fångakterna är: flintskallig , häftigt och oregerligt lynne

Hårfärg: brunt

Skägg: ljust

Ögon: gråblå

Näsa: rak

Mun: ordinär

Hy: ljus

Höjd: 5,91 fot

Kroppsbyggnad: stark

 

Systern Augusta Johansson född 1856-06-24 har också ett gediget brottsregister.

31/5 1875 undgår kyrkoplikt för1:a resan stöld dömd 26/11 för 2:a resan stöld samt 2.ne gånger dömd för försvarslöshet till allmänt arbete, varje gång 3 år. 1881 Stöld 3:dje resan; Överfallit polisbetjänt i tjänsten samt fylleri dömd till1 år 7 månader och 4 dagar.

Hon får fem oäkta barn.

Augusta Johansson

1884-04-28 Amanda Alexina

1885-07-13 Karl Axel

1887-03-27 Frans Rudolf

1889-03-17 Edit Josefina

1896-01-23 Emerentia Kornelia

Tilltalad för olovligt tillgrepp Vartofta Häradsrätt 1893.
Tilltalad i Falköping för olovligt tillgrepp 1897 Dömd för snatteri till fängelse i en månad.
1903 flyttar hon från munkstugan till Högaliden Söderängen bor där till 1914 då hon flyttar till Fässberg i Göteborg och Bohulän. Hon dör 1921.
Hårfärg: brunt
Ögon: blå
Näsa: rak
Mun: stor
Hy: ljus
Höjd: 5,6 fot
Kroppsbyggnad: stark

Svire som 21-åring när han släpps från Mariestad.

Anders Petter Ljungberg ”Svire” Född 1859-06-18

Ur fångakten:
  • 1879 undergått 2 mån 15 dagar fängelse för våld m.m. Dessutom 2.ne gånger bötfälld för fylleri.
  • 1880 dömd till 1 år för Stöld 1:a resan och fadersmisshandel m.m.
  • 1885 till 3 år för Stöld 3:e resan.
  • 1893 häktad i Gävle för lösdriveri. Häktad i Kåkinds härads övre distrikt 1895. Omdöme: Trotsigt svårt lynne.
  • 1896 blev han ägare till torpet Aspelund som låg söder om det som idag är känt för ”Stubba-Nisses” Det var i granntorpet Björkelund som mordet skedde 1903-09-21. Han sammanbodde med Anna Johansson, en gift kvinna från Skövde vars man hade rest till Amerika. Hon födde tre barn i Hjo Landsförsamling. Det sista står Anders Petter som far för, men han var far även till de två andra. Hon flyttade till fattighuset 1904. Barnen utackorderades på olika ställen. 1915 flyttade hon till Skövde.
Hårfärg: mörkt
Skägg: mörkt
Ögon: blå
Näsa: tunn, något uppböjd
Mun: ordinär
Hy: ljus
Höjd: 5,92 fot
Kroppsbyggnad: stark

När han släpps från Långholmen 1888

I Kåkinds häradsrätts arkiv vol. AIa:349 påträffas domstolsprotokollet Där förre gardisten Johan August Julius Carlsson från Havstena Nolgården, häktades och dömdes till 10 års straffarbete för dråp genom misshandel 1903 21/9 å lägenhetsägaren Anders Petter Johansson Ljungberg från Espelund under Långeruder i Hjo landsförsamling:

Johan August Julius Carlsson levde ända till 1961.
I Böckerna Hjo Guldkroksbygden finns det berättelser om Svire.

Nils Helander i Första boken

Blodsdrama i Långeruder
Jag bläddrar vidare i det tjocka tidningslägget och är framme i september månad 1903. Då hände ett fruktansvärt blodsdrama den 21. En illa känd äventy­rare Ljungberg i Långeruder, känd under namnet ”Svire”, blev då illa massakrad av f. gardisten Julius Karlsson. Denne var son till den kvinna, som ”Svire” under några år sammanbott med. Jag minns hur vi skolpojkar under rast sprang bort till bårhuset å kyrkogården och tittade på liket av den mördade. Rättegången blev ganska dramatisk, dels på grund av att mördaren ,inte helt ville erkänna brottet, dels ett par underliga vittnesmål, vilka var av den beskaffenhet att det var nära att tvenne vittnen också burades in. Ehuru brottet tydligen hade skett under rusets inflytande blev det inga förmildrande omständigheter för den anhållne, som fick sona sitt hemska brott med livstids straffarbete.
En annan berättelse finns i bok II en intervju med ”Hovslagars Josef” Josef Johansson.
Stackars Prostinna
”Svire” från Långeruder åstadkom under många år skräck bland ortsbefolk­ningen. I onyktert tillstånd kunde han företaga sig vad som helst och var snabb att gripa till sin stora slidkniv. Varje lördag söp han sej full och fick då ”krypa i arrest”.
En lördag jagades han av polismännen Andersson och Karlsson. Han rusade då in i smedjan hemma, där han hotade far med kniven och skrek: – Jag vill se hjärteblod rinna!
Far, som höll en smideshammare i handen, var inte sen att slå ner ”Svire”, just som då båda polismännen kom in i smedjan. De var givetvis mycket be­låtna att se den farlige bråkmakarn så eftertryckligt oskadliggjord.
En gång kom ”Svire”, full som vanligt, till prästgården, där prostinnan He­dén var ensam hemma. Han tog först av sej byxorna, och med kniven i handen befallde han prostinnan att genast laga hans byxor. Under det hon skakade av skrämsel, skyndade hon att få fram nål och tråd och lagade byxorna. Man kan förstå hur glad den stackars prostinnan var när ”Svire” gav sej iväg.
I Långeruder bodde ”Svire” tillsammans med sin syster Augusta. Mellan Augustas son och ”Svire” hade det blivit alltmera spänt. Till slut hade hatet avancerat så långt, att ”Svire” blev knivskuren till döds.
Gärningsmannen blev hela bygdens hjälte. Ingen beklagade mordet, utan alla kände en obeskrivlig lättnad över att bli kvitt den farlige mannen. Lagen måste givetvis ha sin gång. Domen löd på tio års straffarbete. En nådeansökan cirku­lerade i bygden och fick allmänt instämmande. I den underströks kraftigt, att den dömde fullgjort en välgärning med att få bort en niding, som alltför länge varit en fara för alla som kommit i hans väg.
”Svires” egentliga namn var Anders Petter Ljungberg. Han var ofta i dels med rättvisan. Så berättas, att när han en julidag 1894 kom från Borghamn straffanstalt missbrukade han genast spriten med påföljd att han åter blev häktad. I arresten slog han sönder såväl fönster som möbler, för vilket han ådömdes 2 månaders fängelse samt 30 kronor böter för skadegörelse och l0­kronor för fylleri.
Ytterligare en syster Anna Charlotta Johansdotter född 1850-02-07. Hon klarade sig bättre blev soldathustru i Tuna församling i Uppland.Fick 9 barn med Soldaten Karl Johan Hellström som var född i Undenäs.
Källor: Fångakter, husförhörslängder och församlingsböcker Hjo Landsförsamling, Hjo-Guldkroksbygden I och II
Karl Bergstrand 2008