Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ASMUNDSSON Per SK-00-0879 SK-00-0879-1676 Skattegården
EN Jonas 17731128 SK-00-0879 SK-00-0879-1797 Skattegården
EN Karl 17840604 SK-00-0879 SK-00-0879-1813 Skattegården
FÄLT Johannes 17990325 SK-00-0879 SK-00-0879-1825 Skattegården
FÄLT Lars 17920704 SK-00-0879 SK-00-0879-1815 Skattegården
ORRE Jöns 16870000 SK-00-0879 SK-00-0879-1710 Skattegården
SVENSSON Bryngel SK-00-0879 SK-00-0879-1703 Skattegården
SVENSSON Per SK-00-0879 SK-00-0879-1695 Skattegården
ÅBERG Gustav 18270209 SK-00-0879 SK-00-0879-1851 Skattegården
ÅBERG Jakob 18241228 SK-00-0879 SK-00-0879-1847 Skattegården
ÅBERG Johan Emil 18610526 SK-00-0879 SK-00-0879-1882 Skattegården
ÅBERG Johan Viktor 18670521 SK-00-0879 SK-00-0879-1888 Skattegården
ÅLIN Anders 17610104 SK-00-0879 SK-00-0879-1790 Skattegården
ÅMAN Johannes 18130816 SK-00-0879 SK-00-0879-1837 Skattegården
ÅRBERG Anders 17150000 SK-00-0879 SK-00-0879-1741 Skattegården
ÅRBERG Johan 17441128 SK-00-0879 SK-00-0879-1767 Skattegården
ÅRBERG Jan SK-00-0879 SK-00-0879- Skattegården
ÅRBERG Lars 17200000 SK-00-0879 SK-00-0879-1743 Skattegården
ANDERSSON Torsten SK-00-0880 SK-00-0880-1684 Skattegården
DALÉN Karl Johan Lager 18400413 SK-00-0880 SK-00-0880-1859 Skattegården
HÅKANSSON Salomon 16810000 SK-00-0880 SK-00-0880-1717 Skattegården
HÖGBERG Jacob Natanael 18800117 SK-00-0880 SK-00-0880-1900 Skattegården
JONSSON Per SK-00-0880 SK-00-0880-1703 Skattegården
JÖNSSON Sven SK-00-0880 SK-00-0880-1701 Skattegården
KLING Johan 17810201 SK-00-0880 SK-00-0880- Skattegården
KÄLL Karl 18240818 SK-00-0880 SK-00-0880-1847 Skattegården
LUNDBERG Karl 18480322 SK-00-0880 SK-00-0880-1869 Skattegården
MALM Lars 18110609 SK-00-0880 SK-00-0880-1834 Skattegården
MALMÉN Karl Oskar Juli 18680412 SK-00-0880 SK-00-0880-1891 Skattegården
MALMÉN Karl Oskar 18771210 SK-00-0880 SK-00-0880-1897 Skattegården
MARS Emanuel 18260624 SK-00-0880 SK-00-0880-1841 Skattegården
RÖDING Jonas 16750000 SK-00-0880 SK-00-0880-1710 Skattegården
VÄSTBERG Anders 17250219 SK-00-0880 SK-00-0880-1747 Skattegården
VÄSTBERG Anders 16970000 SK-00-0880 SK-00-0880-1720 Skattegården
VÄSTBERG Erik 16960000 SK-00-0880 SK-00-0880-1717 Skattegården
VÄSTER Anders 16890000 SK-00-0880 SK-00-0880- Skattegården
VÄSTER Johannes Anders 17901212 SK-00-0880 SK-00-0880-1809 Skattegården
ÖDBERG Johannes 17750617 SK-00-0880 SK-00-0880-1793 Skattegården