Tibro Museum

Öppettider

Torsdag kl. 13.00-19.00
Fredag kl. 08.30-13.00

Det går även att ringa museet och boka annan tid: 0504-18414

I släktforskarrummet finns tillgång till följande :

 • Emigration Kyrkefalla 1835-1885, 1886-1899
 • Emigration Ransberg 1851-18858, 1886-1894
 • Emigranter och återvändare 1898-1920 Amerika, Norge, Finland, England och Chile
 • Förteckning över mikrofilmer/rullar samt kyrkoarkivalier, husförhörslängder, Statistiska centralbyrån 1860-1897 samt landskapshandlingar/Länsbiblioteket Jönköping.
 • Förteckningar över stifts- och landsbiblioteket, boskapslängder, jordeböcker, Landskapshandlingar – Älvsborgs lösen/Skaraborgs län.
 • Microfishe-blad – Ransbergs och Kyrkefalla församlingar.
 • Förteckning över mikrofilmade militärrullor i Skaraborgs län. Förteckning över Domböcker och Kyrkoarkivalier 1860-1895, Skara. Förteckning över Rote-indelning samt Svensk arkivinformation pärm nr 1 till 8.
 • Sveriges Dödbokbok (På dator)
 • Sveriges Befolkningsräkningar (På dator)

Hjo Bibliotek/ Gamla teliahuset (Bakom biblioteksbyggnaden)

Nyckeltagg lånas på biblioteket under Kulturkvarterets öppettider, eller av någon i styrelsen.

I släktforskarrummet finns tillgång till följande :

 • Filmer och mikrokort för omkringliggande församlingar.
 • Dator som är uppkopplad mot Arkiv Digital och SVAR
 • Sveriges dödbok (på dator)
 • Sveriges befolkningsräkningar (På dator)
 • Dödsannonser från Hjo Tidning 1992-2009.
 • Hjo kyrkoarkiv för hela Hjo Kommun 1900-1936 (På microkort)
 • Tibro och Karlsborgs kyrkoarkiv (På microkort)
 • Rikligt med lokal litteratur.
 • Tidskrifter och tidningar från andra föreningar.