I flera av Kyrkefallas böcker saknas det register.

Rune Larsson har skrivit register till Kyrkefalla och Ransbergs alla husförhörs och församlingsböcker. I dessa register finns direktkoppling till Arkiv digitals ID nummer. Kopiera nummret och klistra in det längst ner till höger i AD-online.

Kyrkefallas Register i Excel med AD:s ID nummer -1900 (xlsx 108 kb)

Ransberg Register i Excel med AD:s ID nummer -1900 (xlsx 35 kb)

Kyrkefalla församlingsböcker register 1900-1929 (xlsx 99 kb)

Kyrkefalla församlingsböcker 1930-1939 (xlsx 65 kb)