Bli medlem i Hjo Tibro Släktforskarförening.
Medlemsavgiften på 100 kr/år insätts på postgiro 47 52 53-1

Skicka även ett mail till roland@froh.se där du talar om ditt namn. adress och telefonnummer.