811 Hulan
820 Islebo
821 Kattebo
815 Krumpekulla
819 Källebo
812 Lilla Almö
814 Lilla Stackeryd
801 Ringaberget
118 Skattegården, Isleryd
835 Slättan
827 Stakaberget
818 Stenalmen
823 Stenbacken
813 Stora Almö
837 Stora Stackeryd
816 Systerstorp
825 Trollebo
824 Uddebo
Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ANDERSSON Johan SK-00-0801 SK-00-0801-1687 Ringaberget
FALK Emanuel SK-00-0801 SK-00-0801-1830 Ringaberget
FALK Johan SK-00-0801 SK-00-0801-1860 Ringaberget
FRIDÉN Carl Otto SK-00-0801 SK-00-0801-1899 Ringaberget
FRÖLING Jonas SK-00-0801 SK-00-0801-1722 Ringaberget
KÄMPE Olof SK-00-0801 SK-00-0801-1718 Ringaberget
LUNDBERG Anders SK-00-0801 SK-00-0801-1709 Ringaberget
LUNDGREN Lars SK-00-0801 SK-00-0801-1741 Ringaberget
MATTIASSON Johan SK-00-0801 SK-00-0801-1682 Ringaberget
NILSSON Per SK-00-0801 SK-00-0801-1693 Ringaberget
PIL Erik SK-00-0801 SK-00-0801-1799 Ringaberget
RING Jonas SK-00-0801 SK-00-0801-1789 Ringaberget
RING Lars SK-00-0801 SK-00-0801-1801 Ringaberget
RINGBERG Ferdinand SK-00-0801 SK-00-0801-1868 Ringaberget
RINGMAN Magnus SK-00-0801 SK-00-0801-1767 Ringaberget
STILLER Johan SK-00-0801 SK-00-0801-1866 Ringaberget
ÄLGENGREN Anders SK-00-0801 SK-00-0801-1721 Ringaberget
APEL Anders SK-00-0811 SK-00-0811-1789 Hulan
APELSTRÖM Jonas SK-00-0811 SK-00-0811-1760 Hulan
APELSTRÖM Sven SK-00-0811 SK-00-0811-1742 Hulan
BLOMQVIST Carl SK-00-0811 SK-00-0811-1870 Hulan
BORG Frans Alfrid SK-00-0811 SK-00-0811-1880 Hulan
FRISK Peter SK-00-0811 SK-00-0811-1726 Hulan
HALLMAN Erik SK-00-0811 SK-00-0811-1718 Hulan
HALLMAN Johannes SK-00-0811 SK-00-0811-1837 Hulan
HALLMAN Nils SK-00-0811 SK-00-0811-1716 Hulan
HULMAN Erik SK-00-0811 SK-00-0811-1714 Hulan
HULT Gustaf SK-00-0811 SK-00-0811-1712 Hulan
KARP Sven SK-00-0811 SK-00-0811-1817 Hulan
KORP Lars Fredrik SK-00-0811 SK-00-0811-1803 Hulan
POST von SK-00-0811 SK-00-0811-1795 Hulan
RYMAN Nils SK-00-0811 SK-00-0811-1814 Hulan
SKOTTE Johan SK-00-0811 SK-00-0811-1709 Hulan
STRID Carl Ture SK-00-0811 SK-00-0811-1893 Hulan
TORSSON Nils SK-00-0811 SK-00-0811-1660 Hulan
VIK Johan Peter SK-00-0811 SK-00-0811-1863 Hulan
LARSSON August Rickar SK-00-0812 SK-00-0812 Lilla Almö
AHLMAN Erland SK-00-0812 SK-00-0812-1776 Lilla Almö
ALM Anders SK-00-0812 SK-00-0812-1809 Lilla Almö
ALM Andreas SK-00-0812 SK-00-0812-1818 Lilla Almö
ALM Erland SK-00-0812 SK-00-0812- Lilla Almö
ALMAN Hans SK-00-0812 SK-00-0812-1721 Lilla Almö
ALMAN Lars Peter SK-00-0812 SK-00-0812-1759 Lilla Almö
ALMAN Måns SK-00-0812 SK-00-0812-1742 Lilla Almö
ALMAN Nils SK-00-0812 SK-00-0812-1709 Lilla Almö
ALMAN Oluf SK-00-0812 SK-00-0812-1743 Lilla Almö
ALMQVIST Sven SK-00-0812 SK-00-0812-1793 Lilla Almö
ANDERSSON Anders SK-00-0812 SK-00-0812-1662 Lilla Almö
ANDERSSON G W SK-00-0812 SK-00-0812- Lilla Almö
ASK Lars SK-00-0812 SK-00-0812-1864 Lilla Almö
BORG Johan SK-00-0812 SK-00-0812-1798 Lilla Almö
FORSELL Carl Oskar SK-00-0812 SK-00-0812-1883 Lilla Almö
GYLLENBOM Oskar Rudol SK-00-0812 SK-00-0812-1872 Lilla Almö
MALMQVIST August Rick SK-00-0812 SK-00-0812-1885 Lilla Almö
RENHULDT Johan Georg SK-00-0812 SK-00-0812-1877 Lilla Almö
STENBERG Carl SK-00-0812 SK-00-0812-1848 Lilla Almö
STRÅLE Sven Fredrik SK-00-0812 SK-00-0812-1739 Lilla Almö
AHL Lars SK-00-0813 SK-00-0813- Stora Almö
AHLBERG Anders SK-00-0813 SK-00-0813-1749 Stora Almö
AHLBERG Andreas Adolf SK-00-0813 SK-00-0813-1743 Stora Almö
ALF Anders SK-00-0813 SK-00-0813-1815 Stora Almö
ALM Johan SK-00-0813 SK-00-0813-1787 Stora Almö
ALM Peter SK-00-0813 SK-00-0813-1775 Stora Almö
ALM Sven SK-00-0813 SK-00-0813-1789 Stora Almö
ALMEGREN Anders SK-00-0813 SK-00-0813-1709 Stora Almö
ALMEGREN Erik SK-00-0813 SK-00-0813-1711 Stora Almö
ALMEGREN Kristoffer SK-00-0813 SK-00-0813-1711 Stora Almö
ALMGREN Nils SK-00-0813 SK-00-0813-1713 Stora Almö
APELKVIST Anders SK-00-0813 SK-00-0813-1790 Stora Almö
ASK Lars SK-00-0813 SK-00-0813-1857 Stora Almö
MELKER Johan August SK-00-0813 SK-00-0813-1864 Stora Almö
NÖJD Fredrik SK-00-0813 SK-00-0813-1890 Stora Almö
ORRE Lars SK-00-0813 SK-00-0813-1797 Stora Almö
PERSSON Jonas SK-00-0813 SK-00-0813-1676 Stora Almö
PILT Lars SK-00-0813 SK-00-0813-1813 Stora Almö
RAPP Carl SK-00-0813 SK-00-0813-1843 Stora Almö
BILD Johan SK-00-0814 SK-00-0814-1802 Lilla Stackeryd
BILL Johannes SK-00-0814 SK-00-0814-1819 Lilla Stackeryd
BILLINGGREN Jakob SK-00-0814 SK-00-0814-1768 Lilla Stackeryd
BOMAN August SK-00-0814 SK-00-0814-1887 Lilla Stackeryd
FÄRDIG Carl SK-00-0814 SK-00-0814-1716 Lilla Stackeryd
FÄRDIG Lars SK-00-0814 SK-00-0814-1710 Lilla Stackeryd
HURTIG Anders SK-00-0814 SK-00-0814-1770 Lilla Stackeryd
HURTIG Anders SK-00-0814 SK-00-0814-1760 Lilla Stackeryd
HURTIG Anders SK-00-0814 SK-00-0814-1759 Lilla Stackeryd
HURTIG Jonas SK-00-0814 SK-00-0814-1741 Lilla Stackeryd
HURTIG Karl SK-00-0814 SK-00-0814-1789 Lilla Stackeryd
HURTIG Lars SK-00-0814 SK-00-0814-1709 Lilla Stackeryd
HURTIG Påvel SK-00-0814 SK-00-0814-1720 Lilla Stackeryd
MUNK Johan SK-00-0814 SK-00-0814-1837 Lilla Stackeryd
PERSSON Tore SK-00-0814 SK-00-0814-1678 Lilla Stackeryd
VANLAND Johan F SK-00-0814 SK-00-0814-1864 Lilla Stackeryd
VANLAND Gustav SK-00-0814 SK-00-0814-1863 Lilla Stackeryd
KARLSSON Johannes SK-00-0814 SK-00-0814-1721 Lilla Stackeryd
FOGELBERG Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1709 Krumpekulla
FOGELBERG Petter SK-00-0815 SK-00-0815-1778 Krumpekulla
HOVANDER Lars SK-00-0815 SK-00-0815-1782 Krumpekulla
KLASSON Håkan SK-00-0815 SK-00-0815-1671 Krumpekulla
LAX Lars SK-00-0815 SK-00-0815-1802 Krumpekulla
LIND Gustav Alfred SK-00-0815 SK-00-0815-1890 Krumpekulla
NÄTT Anders Gustaf SK-00-0815 SK-00-0815-1858 Krumpekulla
PANSAR Andreas SK-00-0815 SK-00-0815-1815 Krumpekulla
REHN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1834 Krumpekulla
ROLIG Herman SK-00-0815 SK-00-0815-1786 Krumpekulla
SANDSTEDT Frans Jonas SK-00-0815 SK-00-0815-1742 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1773 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1761 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1748 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1743 Krumpekulla
SJÖMAN Jean SK-00-0815 SK-00-0815-1768 Krumpekulla
SJÖMAN Nils SK-00-0815 SK-00-0815-1718 Krumpekulla
TOLL Gustav SK-00-0815 SK-00-0815-1841 Krumpekulla
ASK Lars SK-00-0816 SK-00-0816-1843 Systerstorp
BLIXT Jonas SK-00-0816 SK-00-0816-1809 Systerstorp
BLIXT Nils SK-00-0816 SK-00-0816-1801 Systerstorp
FRISK Per SK-00-0816 SK-00-0816- Systerstorp
JOBERG Jon SK-00-0816 SK-00-0816-1790 Systerstorp
MÅNSSON Jon SK-00-0816 SK-00-0816-1681 Systerstorp
PILT Anders SK-00-0816 SK-00-0816-1717 Systerstorp
PILT Jon SK-00-0816 SK-00-0816-1709 Systerstorp
PILT Jonn SK-00-0816 SK-00-0816-1710 Systerstorp
PILT Per SK-00-0816 SK-00-0816-1713 Systerstorp
RAPP Carl Fredrik SK-00-0816 SK-00-0816-1857 Systerstorp
RAPP Frans Oskar SK-00-0816 SK-00-0816-1887 Systerstorp
ROSENBERG Anders SK-00-0816 SK-00-0816-1747 Systerstorp
ROSENBERG Anders SK-00-0816 SK-00-0816-1779 Systerstorp
ROSENBERG Erik SK-00-0816 SK-00-0816-1736 Systerstorp
ROSENBERG Nils SK-00-0816 SK-00-0816-1743 Systerstorp
SKÖN Johan SK-00-0816 SK-00-0816-1828 Systerstorp
EKSTRÖM Johan Algot SK-00-0818 SK-00-0818- Stenalmen
Sven SK-00-0818 SK-00-0818-1656 Stenalmen
LARSSON Johan SK-00-0818 SK-00-0818-1687 Stenalmen
NILSSON Per SK-00-0818 SK-00-0818-1687 Stenalmen
VÄTTERMAN Jon SK-00-0818 SK-00-0818-1711 Stenalmen
STENMAN Carl SK-00-0818 SK-00-0818-1713 Stenalmen
ASKENBERG Sven SK-00-0818 SK-00-0818-1743 Stenalmen
FOGELBERG Nils SK-00-0818 SK-00-0818-1757 Stenalmen
FOLIN Peter SK-00-0818 SK-00-0818-1769 Stenalmen
FOGELBERG Lars SK-00-0818 SK-00-0818-1790 Stenalmen
HJORT Erik SK-00-0818 SK-00-0818-1793 Stenalmen
HJORT Lars SK-00-0818 SK-00-0818-1807 Stenalmen
HÖK Sven SK-00-0818 SK-00-0818-1810 Stenalmen
KULL Johan SK-00-0818 SK-00-0818-1837 Stenalmen
BLAD Jonas SK-00-0818 SK-00-0818-1860 Stenalmen
BLAD Johan Gustav SK-00-0818 SK-00-0818-1871 Stenalmen
STACKELL Carl Johan SK-00-0818 SK-00-0818-1887 Stenalmen
BJÖRNSSON Bengt SK-00-0819 SK-00-0819-1662 Källebo
FRISK Nils SK-00-0819 SK-00-0819-1791 Källebo
GÅPÅ Lars SK-00-0819 SK-00-0819-1789 Källebo
JONSSON Anders SK-00-0819 SK-00-0819-1691 Källebo
KLINT Carl Lorentz SK-00-0819 SK-00-0819-1869 Källebo
KLINT Johannes SK-00-0819 SK-00-0819-1837 Källebo
KÄLL Johan Emil SK-00-0819 SK-00-0819-1900 Källebo
KÄLL Jonas SK-00-0819 SK-00-0819-1823 Källebo
KÄLLGREN Sven SK-00-0819 SK-00-0819-1775 Källebo
KÄLLMAN Anders SK-00-0819 SK-00-0819-1748 Källebo
KÄLLMAN Jon SK-00-0819 SK-00-0819-1709 Källebo
KÄLLSTRÖM Jakob SK-00-0819 SK-00-0819-1715 Källebo
KÄLLSTRÖM Lars SK-00-0819 SK-00-0819-1717 Källebo
KÄLLSTRÖM Torsten SK-00-0819 SK-00-0819-1725 Källebo
LINDQVIST Petter SK-00-0819 SK-00-0819-1721 Källebo
RYDBOM Sven SK-00-0819 SK-00-0819-1741 Källebo
RYDBOM Olof SK-00-0819 SK-00-0819-1742 Källebo
ANDERSSON Anders SK-00-0820 SK-00-0820-1683 Islebo
ANDERSSON Sven SK-00-0820 SK-00-0820- Islebo
BLAD Jonas SK-00-0820 SK-00-0820-1842 Islebo
BOSTRÖM Bengt SK-00-0820 SK-00-0820-1760 Islebo
BOSTRÖM Nils SK-00-0820 SK-00-0820-1742 Islebo
BOSTRÖM Petter SK-00-0820 SK-00-0820-1742 Islebo
BOSTRÖM Sven SK-00-0820 SK-00-0820-1719 Islebo
FREJ Anders SK-00-0820 SK-00-0820-1815 Islebo
GLADER Anders SK-00-0820 SK-00-0820-1783 Islebo
GRAN Emanuel SK-00-0820 SK-00-0820-1834 Islebo
KARLGREN Johan SK-00-0820 SK-00-0820-1792 Islebo
KÄLLMAN Arvid SK-00-0820 SK-00-0820-1710 Islebo
KÄLLMAN Jonas SK-00-0820 SK-00-0820-1716 Islebo
NÄCK Carl SK-00-0820 SK-00-0820-1860 Islebo
POST Sven SK-00-0820 SK-00-0820- Islebo
QVIST Karl Viktor SK-00-0820 SK-00-0820-1893 Islebo
SCHILL Carl SK-00-0820 SK-00-0820-1862 Islebo
WASS Anders SK-00-0820 SK-00-0820- Islebo
WASS Anders SK-00-0820 SK-00-0820-1807 Islebo
WASS Johan SK-00-0820 SK-00-0820-1797 Islebo
ALM David Levin SK-00-0821 SK-00-0821-1887 Kattebo
ALM Gustav Anders SK-00-0821 SK-00-0821-1879 Kattebo
FREJ Anders SK-00-0821 SK-00-0821-1815 Kattebo
FREJ Andreas SK-00-0821 SK-00-0821-1822 Kattebo
FRISK Nils SK-00-0821 SK-00-0821- Kattebo
FRÄGD Anders SK-00-0821 SK-00-0821- Kattebo
KAJA Carl SK-00-0821 SK-00-0821- Kattebo
KAJA Erik SK-00-0821 SK-00-0821-1709 Kattebo
KAJA Erik SK-00-0821 SK-00-0821-1717 Kattebo
KAJA Nils SK-00-0821 SK-00-0821-1728 Kattebo
KAJA Sven SK-00-0821 SK-00-0821-1743 Kattebo
KLING Anders SK-00-0821 SK-00-0821-1798 Kattebo
LANTZ Lars SK-00-0821 SK-00-0821-1848 Kattebo
LIDBERG Jonas SK-00-0821 SK-00-0821-1778 Kattebo
SVENSSON Jöns SK-00-0821 SK-00-0821-1684 Kattebo
FYHR Sven SK-00-0823 SK-00-0823-1835 Stenbacken
KANON Emanuel SK-00-0823 SK-00-0823-1863 Stenbacken
KANON Frans Oskar SK-00-0823 SK-00-0823-1884 Stenbacken
KLINT Isak SK-00-0823 SK-00-0823-1815 Stenbacken
KLINT Johan SK-00-0823 SK-00-0823- Stenbacken
LUNDGREN Anders SK-00-0823 SK-00-0823- Stenbacken
LÄTT Esbjörn SK-00-0823 SK-00-0823-1840 Stenbacken
NILSSON Johan SK-00-0823 SK-00-0823-1689 Stenbacken
STEN Anders SK-00-0823 SK-00-0823-1743 Stenbacken
SVAN Jean SK-00-0823 SK-00-0823- Stenbacken
TORSSON Anders SK-00-0823 SK-00-0823-1682 Stenbacken
TORSTENSSON Sven SK-00-0823 SK-00-0823-1687 Stenbacken
TROGEN Jonas SK-00-0823 SK-00-0823-1799 Stenbacken
GROV Lars Johan SK-00-0824 SK-00-0824-1859 Uddebo
GROV Jonas SK-00-0824 SK-00-0824-1805 Uddebo
GROV Johan SK-00-0824 SK-00-0824-1825 Uddebo
GROV Jonas SK-00-0824 SK-00-0824-1805 Uddebo
GROV Lars Johan SK-00-0824 SK-00-0824-1859 Uddebo
KRAFT Johan Valfrid SK-00-0824 SK-00-0824-1891 Uddebo
LANDGREN Anders SK-00-0824 SK-00-0824-1741 Uddebo
NILSSON Måns SK-00-0824 SK-00-0824-1689 Uddebo
PERSSON Gustaf SK-00-0824 SK-00-0824-1687 Uddebo
UDD Johan SK-00-0824 SK-00-0824-1789 Uddebo
UDDRIK Jonas SK-00-0824 SK-00-0824-1767 Uddebo
UDDRICK Olof SK-00-0824 SK-00-0824- Uddebo
UDDNECK Olof SK-00-0824 SK-00-0824-1717 Uddebo
UDDNECK Jakob SK-00-0824 SK-00-0824-1709 Uddebo
ÖDBERG Johannes SK-00-0824 SK-00-0824-1791 Uddebo
ALM August Daniel SK-00-0825 SK-00-0825-1851 Trollebo
BERGGREN Johan August SK-00-0825 SK-00-0825-1877 Trollebo
BERGGREN Karl Gustav SK-00-0825 SK-00-0825-1874 Trollebo
BÄCK Sven SK-00-0825 SK-00-0825-1830 Trollebo
COURAGE Per SK-00-0825 SK-00-0825- Trollebo
ENEROT Per SK-00-0825 SK-00-0825-1709 Trollebo
FAGERMAN Anders SK-00-0825 SK-00-0825-1717 Trollebo
FAGERMAN Jean SK-00-0825 SK-00-0825-1747 Trollebo
FAGERMAN Jonas SK-00-0825 SK-00-0825-1743 Trollebo
FAGERMAN Klas SK-00-0825 SK-00-0825-1785 Trollebo
FAGERMAN Rudolf SK-00-0825 SK-00-0825- Trollebo
HENRIKSSON Per SK-00-0825 SK-00-0825-1682 Trollebo
HJÄLM Lars SK-00-0825 SK-00-0825-1802 Trollebo
RYDELL Per Gustaf SK-00-0825 SK-00-0825-1886 Trollebo
SVARTZ Per SK-00-0825 SK-00-0825- Trollebo
BERGMAN Lars SK-00-0827 SK-00-0827-1743 Stakaberget
BERGMAN Sven SK-00-0827 SK-00-0827-1711 Stakaberget
COURAGE Sven SK-00-0827 SK-00-0827-1724 Stakaberget
COURAGIE Per SK-00-0827 SK-00-0827- Stakaberget
DAGMAN Lars SK-00-0827 SK-00-0827- Stakaberget
FOGELBERG Per SK-00-0827 SK-00-0827-1741 Stakaberget
FRO Karl SK-00-0827 SK-00-0827-1809 Stakaberget
FRO Karl Sten SK-00-0827 SK-00-0827-1827 Stakaberget
FRO Magnus SK-00-0827 SK-00-0827-1805 Stakaberget
FRO Magnus SK-00-0827 SK-00-0827-1818 Stakaberget
HALLBERG Bengt SK-00-0827 SK-00-0827-1743 Stakaberget
HALLBERG Bengt SK-00-0827 SK-00-0827-1748 Stakaberget
HALLBERG Gustav SK-00-0827 SK-00-0827-1776 Stakaberget
HALLBERG Sven SK-00-0827 SK-00-0827-1751 Stakaberget
HANSSON Carl SK-00-0827 SK-00-0827- Stakaberget
KORGMAN Sven SK-00-0827 SK-00-0827- Stakaberget
KRÅKA Lars SK-00-0827 SK-00-0827-1709 Stakaberget
NILSSON Olof SK-00-0827 SK-00-0827-1665 Stakaberget
OLOFSSON Erik SK-00-0827 SK-00-0827-1689 Stakaberget
SPÅNG Karl Bjurman SK-00-0827 SK-00-0827-1863 Stakaberget
STORM Anders SK-00-0827 SK-00-0827-1791 Stakaberget
APEL Lars SK-00-0835 SK-00-0835- Slättan
ARVIDSSON Per SK-00-0835 SK-00-0835-1685 Slättan
BORG Lars SK-00-0835 SK-00-0835-1847 Slättan
BRAGE Klas August SK-00-0835 SK-00-0835-1891 Slättan
SLÄTTBERG Måns SK-00-0835 SK-00-0835-1741 Slättan
SLÄTTBERG Nils SK-00-0835 SK-00-0835-1709 Slättan
SLÄTTBERG Per SK-00-0835 SK-00-0835-1776 Slättan
SLÄTTBERG Sven SK-00-0835 SK-00-0835-1722 Slättan
STRÖM Carl Johan SK-00-0835 SK-00-0835-1875 Slättan
SVAG Johan SK-00-0835 SK-00-0835-1801 Slättan
SVAG Lars SK-00-0836 SK-00-0835 Slättan
HALLBERG Måns SK-00-0837 SK-00-0837- Stora Stackeryd
HÅKANSSON Anders SK-00-0837 SK-00-0837-1672 Stora Stackeryd
KORP Anders SK-00-0837 SK-00-0837-1709 Stora Stackeryd
LUNDGREN Lars Johan SK-00-0837 SK-00-0837-1869 Stora Stackeryd
MELL Sven SK-00-0837 SK-00-0837-1838 Stora Stackeryd
MELLKVIST Oscar Josef SK-00-0837 SK-00-0837-1900 Stora Stackeryd
OLOFSSON Jonn SK-00-0837 SK-00-0837-1689 Stora Stackeryd
PRIM Karl August SK-00-0837 SK-00-0837- Stora Stackeryd
SÖDER Johan SK-00-0837 SK-00-0837-1808 Stora Stackeryd
SÖDER Sven SK-00-0837 SK-00-0837-1823 Stora Stackeryd
SÖDERMAN Anders Korp SK-00-0837 SK-00-0837-1712 Stora Stackeryd
SÖRMAN Anders SK-00-0837 SK-00-0837-1750 Stora Stackeryd
SÖRMAN Anders SK-00-0837 SK-00-0837-1783 Stora Stackeryd
ANDERSSON Anders VG-05-0118 VG-05-0118-1695 Skattegården, Isleryd
BENGTSSON Gustaf VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
BÄCK Anders Gustaf VG-05-0118 VG-05-0118-1863 Skattegården, Isleryd
BÄCK Carl Jakob VG-05-0118 VG-05-0118-1897 Skattegården, Isleryd
FOGELBERG Petter Ande VG-05-0118 VG-05-0118-1708 Skattegården, Isleryd
FRISK Jakob VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
FRISK Lars VG-05-0118 VG-05-0118-1759 Skattegården, Isleryd
FRISK Nils VG-05-0118 VG-05-0118-1716 Skattegården, Isleryd
FRISK Nils VG-05-0118 VG-05-0118-1736 Skattegården, Isleryd
FRISK Per VG-05-0118 VG-05-0118-1749 Skattegården, Isleryd
FÄRDIG Petter VG-05-0118 VG-05-0118-1789 Skattegården, Isleryd
GLAD Anders VG-05-0118 VG-05-0118-1808 Skattegården, Isleryd
IS Johannes VG-05-0118 VG-05-0118-1809 Skattegården, Isleryd
KLAR Johannes VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
MOBERG Johan VG-05-0118 VG-05-0118-1711 Skattegården, Isleryd
PERSSON Olof VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
SKÖLD Erik Gustav VG-05-0118 VG-05-0118-1849 Skattegården, Isleryd
WESTERBERG Magnus VG-05-0118 VG-05-0118-1789 Skattegården, Isleryd
BRUN Jan VG-05-0119 VG-05-0119-1817 Lilla Stackeryd
FALK Axel Ture VG-05-0119 VG-05-0119-1887 Lilla Stackeryd
FALK Johan Petter VG-05-0119 VG-05-0119-1856 Lilla Stackeryd
FALK Petter VG-05-0119 VG-05-0119- Lilla Stackeryd
FAST Edvard Rickard VG-05-0119 VG-05-0119-1893 Lilla Stackeryd
HOLGER Erik VG-05-0119 VG-05-0119- Lilla Stackeryd
JONSSON Bryngel VG-05-0119 VG-05-0119- Lilla Stackeryd
MÅNSSON Anders VG-05-0119 VG-05-0119- Lilla Stackeryd
PERSSON Bryngel VG-05-0119 VG-05-0119- Lilla Stackeryd
ROLIG Jonas VG-05-0119 VG-05-0119-1796 Lilla Stackeryd
RYDMAN Per VG-05-0119 VG-05-0119-1716 Lilla Stackeryd
RYDMAN Nils VG-05-0119 VG-05-0119-1709 Lilla Stackeryd
TÖRESSON Bryngel VG-05-0119 VG-05-0119- Lilla Stackeryd