Där torpet låg är det numera åkermark. Det går en gärdesväg utmed en stenmur. Där stenmuren slutar finns en dubbel björk. Ute på gärdet rakt öster ut fanns torpet. Hembygdsföreningen har satt upp en markering vid stenmursslutet.

Koordinat: RT90, 1406627, 6456521
GPS: Latitud : 58° 13,342440′ N, Longitud: 14° 12,972660′ Ö

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ANDERSSON Anders VG-05-0118 VG-05-0118-1695 Skattegården, Isleryd
BENGTSSON Gustaf VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
BÄCK Anders Gustaf VG-05-0118 VG-05-0118-1863 Skattegården, Isleryd
BÄCK Carl Jakob VG-05-0118 VG-05-0118-1897 Skattegården, Isleryd
FOGELBERG Petter Ande VG-05-0118 VG-05-0118-1708 Skattegården, Isleryd
FRISK Jakob VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
FRISK Lars VG-05-0118 VG-05-0118-1759 Skattegården, Isleryd
FRISK Nils VG-05-0118 VG-05-0118-1716 Skattegården, Isleryd
FRISK Nils VG-05-0118 VG-05-0118-1736 Skattegården, Isleryd
FRISK Per VG-05-0118 VG-05-0118-1749 Skattegården, Isleryd
FÄRDIG Petter VG-05-0118 VG-05-0118-1789 Skattegården, Isleryd
GLAD Anders VG-05-0118 VG-05-0118-1808 Skattegården, Isleryd
IS Johannes VG-05-0118 VG-05-0118-1809 Skattegården, Isleryd
KLAR Johannes VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
MOBERG Johan VG-05-0118 VG-05-0118-1711 Skattegården, Isleryd
PERSSON Olof VG-05-0118 VG-05-0118- Skattegården, Isleryd
SKÖLD Erik Gustav VG-05-0118 VG-05-0118-1849 Skattegården, Isleryd
WESTERBERG Magnus VG-05-0118 VG-05-0118-1789 Skattegården, Isleryd