Ett av torpen i Knektastan. ligger numer på kanten på ett hygge. De små åkerlapparna gåra att uttyda. Mossmarker runt åkrarna. Svårt att hitta utan bra karta. enklast från skogsvägen som går söder ut från Vägen Almö-fyrvägskorset. Markerad av hembygdsföreningen. Från skogsvägen 100 meter där det växer brännässlor skall du leta. Det går ett skotarespår från vägen och precis i kanten av husgrunden. Den 30 juni 2007.

Koordinat: RT90, 1405385, 6459930
GPS: Latitud : 58° 15,162180′ N, Longitud: 14° 11,621820′ Ö

Lars Lind från Lidköping har hittat sin förfäders boplats.

Lars stammar från den siste soldaten Gustaf Alfred Lind.
Det var tredje gången han var och letade efter platsen för torpet.
Nu fick han hjälp av mig för att hitta platsen.
Stormarna Gudrun och Per hade härjat i skogen sedan jag var där senast. Så nu var det en stor öppen plats som var beväxt med brännnässlor. Det tyder på att det har varit odlad mark här.
Hembygdsföreningens skylt hade fått sig en knäck så den var inte lätt att hitta.

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
FOGELBERG Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1709 Krumpekulla
FOGELBERG Petter SK-00-0815 SK-00-0815-1778 Krumpekulla
HOVANDER Lars SK-00-0815 SK-00-0815-1782 Krumpekulla
KLASSON Håkan SK-00-0815 SK-00-0815-1671 Krumpekulla
LAX Lars SK-00-0815 SK-00-0815-1802 Krumpekulla
LIND Gustav Alfred SK-00-0815 SK-00-0815-1890 Krumpekulla
NÄTT Anders Gustaf SK-00-0815 SK-00-0815-1858 Krumpekulla
PANSAR Andreas SK-00-0815 SK-00-0815-1815 Krumpekulla
REHN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1834 Krumpekulla
ROLIG Herman SK-00-0815 SK-00-0815-1786 Krumpekulla
SANDSTEDT Frans Jonas SK-00-0815 SK-00-0815-1742 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1773 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1761 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1748 Krumpekulla
SJÖMAN Anders SK-00-0815 SK-00-0815-1743 Krumpekulla
SJÖMAN Jean SK-00-0815 SK-00-0815-1768 Krumpekulla
SJÖMAN Nils SK-00-0815 SK-00-0815-1718 Krumpekulla
TOLL Gustav SK-00-0815 SK-00-0815-1841 Krumpekulla