Ruinen ligger på ett hygge från mitten av 90-talet och snart övervuxen av ny granskog. Enligt Fågelåsboken fanns det kvar i på 40-talet. Ligger 100 meter från skogsvägen som går väster om Hållsdammarna.Vid kurvan i Hyggeskanten följer du hygget 75 m så ligger ruinen en 20 m från hyggeskanten.

Koordinat: RT90, 1405900, 6461945
GPS: Latitud : 58° 16,253820′ N, Longitud: 14° 12,098820′ Ö

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
EKSTRÖM Johan Algot SK-00-0818 SK-00-0818- Stenalmen
Sven SK-00-0818 SK-00-0818-1656 Stenalmen
LARSSON Johan SK-00-0818 SK-00-0818-1687 Stenalmen
NILSSON Per SK-00-0818 SK-00-0818-1687 Stenalmen
VÄTTERMAN Jon SK-00-0818 SK-00-0818-1711 Stenalmen
STENMAN Carl SK-00-0818 SK-00-0818-1713 Stenalmen
ASKENBERG Sven SK-00-0818 SK-00-0818-1743 Stenalmen
FOGELBERG Nils SK-00-0818 SK-00-0818-1757 Stenalmen
FOLIN Peter SK-00-0818 SK-00-0818-1769 Stenalmen
FOGELBERG Lars SK-00-0818 SK-00-0818-1790 Stenalmen
HJORT Erik SK-00-0818 SK-00-0818-1793 Stenalmen
HJORT Lars SK-00-0818 SK-00-0818-1807 Stenalmen
HÖK Sven SK-00-0818 SK-00-0818-1810 Stenalmen
KULL Johan SK-00-0818 SK-00-0818-1837 Stenalmen
BLAD Jonas SK-00-0818 SK-00-0818-1860 Stenalmen
BLAD Johan Gustav SK-00-0818 SK-00-0818-1871 Stenalmen
STACKELL Carl Johan SK-00-0818 SK-00-0818-1887 Stenalmen