Soldater i Hästhagen
Soldater i Torp
Soldater i Dunkebacken
Soldater i Bjärgården
Soldater i Nolg., Svebråta
Soldater i Sörg., Svebråta
Soldater i Atteby
Soldater i Sörg., Ebbetorp
Soldater i Nolg., Ebbetorp
Soldater i Bossgården
Namn Född Torpnr Akt nr Rote
GUSTAVSSON Lars SK-00-0789 SK-00-0789-1676 Hästhagen
MALM Kristian SK-00-0789 SK-00-0789-1797 Hästhagen
RUDMAN Anders 17320000 SK-00-0789 SK-00-0789-1754 Hästhagen
RUDMAN Karl 17250000 SK-00-0789 SK-00-0789-1747 Hästhagen
RUDQVIST Johan 17670000 SK-00-0789 SK-00-0789-1789 Hästhagen
SAND Anders 17750000 SK-00-0789 SK-00-0789-1801 Hästhagen
SAND Jan Anders 17920000 SK-00-0789 SK-00-0789-1819 Hästhagen
SANDBERG Kristoffer 17110000 SK-00-0789 SK-00-0789-1736 Hästhagen
SANDBERG Måns 16800000 SK-00-0789 SK-00-0789-1722 Hästhagen
SANDBERG Petter SK-00-0789 SK-00-0789-1743 Hästhagen
SANDMAN Lars SK-00-0789 SK-00-0789-1709 Hästhagen
SANDMAN Olof 16810000 SK-00-0789 SK-00-0789-1711 Hästhagen
TORPMAN Johan SK-00-0790 SK-00-0790SK-00-0790-1790 Torp
TORPMAN Jonas 17380000 SK-00-0790 SK-00-0790-1768 Torp
TORPMAN Töres 16930000 SK-00-0790 SK-00-0790-1713 Torp
FLOD Anders 18080928 SK-00-0790 SK-00-0790-1829 Torp
FLOD Anders 17931004 SK-00-0790 SK-00-0790-1815 Torp
FRIBERG Lars 17290000 SK-00-0790 SK-00-0790- Torp
FRIBERG Lars 17280000 SK-00-0790 SK-00-0790- Torp
LARM Lars 17730000 SK-00-0790 SK-00-0790-1791 Torp
LARSSON Sven SK-00-0790 SK-00-0790-1679 Torp
LUNDQVIST Bengt 17080000 SK-00-0790 SK-00-0790-1741 Torp
NYBERG Olof SK-00-0790 SK-00-0790- Torp
RASK Anders 17560000 SK-00-0790 SK-00-0790-1785 Torp
RYDQVIST Johannes 17670000 SK-00-0790 SK-00-0790- Torp
SNÄLL Per Johan 18360702 SK-00-0790 SK-00-0790-1859 Torp
STÅL Johan Edvard 18701018 SK-00-0790 SK-00-0790-1892 Torp
VILSKMAN Bengt 17190000 SK-00-0790 SK-00-0790-1743 Torp
VÄTTERBERG Jonas 17030000 SK-00-0790 SK-00-0790-1721 Torp
WALLIN Johan 17760000 SK-00-0790 SK-00-0790- Torp
FAGER Gabriel 17550000 SK-00-0790- SK-00-0790-1778 Torp
BACKMAN Johan 17200000 SK-00-0791 SK-00-0791- Dunkebacken
DUNK Petter 17780000 SK-00-0791 SK-00-0791-1798 Dunkebacken
DUNK Lars 17770000 SK-00-0791 SK-00-0791-1804 Dunkebacken
DUNK Karl 17950000 SK-00-0791 SK-00-0791-1810 Dunkebacken
DUNKMAN Johan Bäckman 17240000 SK-00-0791 SK-00-0791-1747 Dunkebacken
DUNK Sven 17860000 SK-00-0791 SK-00-0791-1809 Dunkebacken
DUNKMAN Olof 16940000 SK-00-0791 SK-00-0791-1713 Dunkebacken
DUNKMAN Lars 16960000 SK-00-0791 SK-00-0791-1717 Dunkebacken
DUVA Sven SK-00-0791 SK-00-0791- Dunkebacken
FRIMAN C SK-00-0791 SK-00-0791-1825 Dunkebacken
HJÄLM Karl Herman 18720712 SK-00-0791 SK-00-0791-1891 Dunkebacken
JONSSON Olof SK-00-0791 SK-00-0791-1681 Dunkebacken
LANTZ Johan 17820000 SK-00-0791 SK-00-0791-1806 Dunkebacken
MALM Kristian 17640000 SK-00-0791 SK-00-0791-1783 Dunkebacken
NORRMAN Lars SK-00-0791 SK-00-0791-1743 Dunkebacken
BERG Lars VG-05-0097 VG-05-0097-1796 Bjärgården
BERG Nils 17230000 VG-05-0097 VG-05-0097-1743 Bjärgården
BERG Petter 17200000 VG-05-0097 VG-05-0097-1740 Bjärgården
BERG Sven 16920000 VG-05-0097 VG-05-0097-1713 Bjärgården
BERGMAN Lars VG-05-0097 VG-05-0097- Bjärgården
FERM Carl 18280000 VG-05-0097 VG-05-0097-1849 Bjärgården
FERM Johannes 18190103 VG-05-0097 VG-05-0097-1836 Bjärgården
FOGELBERG Per VG-05-0097 VG-05-0097- Bjärgården
FRIMODIG Lars 17501001 VG-05-0097 VG-05-0097-1803 Bjärgården
JOHANSSON Johan 16620000 VG-05-0097 VG-05-0097-1694 Bjärgården
LINDBERG OSKar 18531201 VG-05-0097 VG-05-0097-1874 Bjärgården
LINDBLAD Abraham 17650000 VG-05-0097 VG-05-0097-1788 Bjärgården
MOGREN Anders 17180000 VG-05-0097 VG-05-0097-1767 Bjärgården
SJÖBERG Lars VG-05-0097 VG-05-0097-1796 Bjärgården
SVEBERG Sven 17300000 VG-05-0097 VG-05-0097- Bjärgården
TRYGG Jonas 18090000 VG-05-0097 VG-05-0097-1830 Bjärgården
TRYGG Lars 17860526 VG-05-0097 VG-05-0097-1807 Bjärgården
CHRISTIERNSSON Sven 16650000 VG-05-0098 VG-05-0098-1694 Nolg., Svebråta
HULTMAN Henrik VG-05-0098 VG-05-0098-1738 Nolg., Svebråta
LJUNGSTRÖM August Hugo 18610622 VG-05-0098 VG-05-0098-1879 Nolg., Svebråta
NYMAN Anders 17670516 VG-05-0098 VG-05-0098-1796 Nolg., Svebråta
ROSENBERG Petter 17490318 VG-05-0098 VG-05-0098-1782 Nolg., Svebråta
SKÖN Lars 18350411 VG-05-0098 VG-05-0098-1856 Nolg., Svebråta
SKÖN Magnus 18061227 VG-05-0098 VG-05-0098-1828 Nolg., Svebråta
SVEDBERG Olof 17170000 VG-05-0098 VG-05-0098-1741 Nolg., Svebråta
SVEDBERG Sven 17301112 VG-05-0098 VG-05-0098-1759 Nolg., Svebråta
SVEDBERG Sven 16850000 VG-05-0098 VG-05-0098-1710 Nolg., Svebråta
ÅBOM Axel 17910404 VG-05-0098 VG-05-0098-1809 Nolg., Svebråta
ANDERSSON Erik 16800000 VG-05-0099 VG-05-0099-1707 Sörg.., Svebråta
BERG Lars VG-05-0099 VG-05-0099-1717 Sörg.., Svebråta
ERIKSSON Sven VG-05-0099 VG-05-0099- Sörg.., Svebråta
FREDBERG Lars 17150000 VG-05-0099 VG-05-0099-1736 Sörg.., Svebråta
FRIMODIG Petter 17440000 VG-05-0099 VG-05-0099-1775 Sörg.., Svebråta
FRÖBERG Hans 17410000 VG-05-0099 VG-05-0099-1764 Sörg.., Svebråta
FRÖBERG Sven VG-05-0099 VG-05-0099- Sörg.., Svebråta
KALL Daniel VG-05-0099 VG-05-0099-1716 Sörg.., Svebråta
LEJON Anders Johan 18480420 VG-05-0099 VG-05-0099-1867 Sörg.., Svebråta
LEJON Anders 18200915 VG-05-0099 VG-05-0099-1840 Sörg.., Svebråta
LEJON Lars 17820000 VG-05-0099 VG-05-0099-1807 Sörg.., Svebråta
LEJON Lars VG-05-0099 VG-05-0099- Sörg.., Svebråta
LEJON Olof 17801216 VG-05-0099 VG-05-0099-1813 Sörg.., Svebråta
LUND Anders VG-05-0099 VG-05-0099-1712 Sörg.., Svebråta
SKARP Magnus VG-05-0099 VG-05-0099- Sörg.., Svebråta
SVEDBERG Ture Wilhelm 18780603 VG-05-0099 VG-05-0099-1899 Sörg.., Svebråta
TORSTENSSON Anders VG-05-0099 VG-05-0099- Sörg.., Svebråta
VALLIN Johan 17760909 VG-05-0099 VG-05-0099-1797 Sörg.., Svebråta
WÅNGBERG Gabriel 16900000 VG-05-0099 VG-05-0099-1719 Sörg.., Svebråta
ATTMAN VG-05-0100 VG-05-0100-1789 Atteby
ATTMAN Petter 17620716 VG-05-0100 VG-05-0100-1789 Atteby
ATTMAN Lars 17300502 VG-05-0100 VG-05-0100-1750 Atteby
BENGTSSON Lars 17360000 VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
DANIELSSON Magnus VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
EKELUND Sven VG-05-0100 VG-05-0100-1785 Atteby
HEDIN Carl 18620417 VG-05-0100 VG-05-0100-1884 Atteby
HJÄLM Lars Johan 18410327 VG-05-0100 VG-05-0100-1869 Atteby
JÄRN Johan VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
KNUTSSON Isak 16920800 VG-05-0100 VG-05-0100-1710 Atteby
LILJA Anders 16900000 VG-05-0100 VG-05-0100-1711 Atteby
LILJA Petter 17160000 VG-05-0100 VG-05-0100-1736 Atteby
ROTH Erik 18250920 VG-05-0100 VG-05-0100-1845 Atteby
SANDBERG Jonas 17250000 VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
SKARP Anders 17990000 VG-05-0100 VG-05-0100-1825 Atteby
SKARP Gabriel VG-05-0100 VG-05-0100-1809 Atteby
SKARP Magnus 17810000 VG-05-0100 VG-05-0100-1809 Atteby
SKOTT Anders 18130000 VG-05-0100 VG-05-0100-1833 Atteby
STOMBERG Sven 17660000 VG-05-0100 VG-05-0100-1790 Atteby
SUNDBERG Jonas 17210000 VG-05-0100 VG-05-0100-1747 Atteby
ANDERSSON Anders Gustaf 18380730 VG-05-0101 VG-05-0101-1858 Sörg.., Ebbe Torp
ANDERSSON August 18490718 VG-05-0101 VG-05-0101-1869 Sörg.., Ebbe Torp
BARK Anders 16600000 VG-05-0101 VG-05-0101-1710 Sörg.., Ebbe Torp
BENGTSSON Per VG-05-0101 VG-05-0101- Sörg.., Ebbe Torp
BRUNBERG Sven 16870000 VG-05-0101 VG-05-0101-1716 Sörg.., Ebbe Torp
EBBE Nils 17861216 VG-05-0101 VG-05-0101-1817 Sörg.., Ebbe Torp
EBBE Anders Gustaf 18220321 VG-05-0101 VG-05-0101-1840 Sörg.., Ebbe Torp
GRANFELT Göran Gustaf VG-05-0101 VG-05-0101-1790 Sörg.., Ebbe Torp
HÄGGLUND Jonas 17530000 VG-05-0101 VG-05-0101-1791 Sörg.., Ebbe Torp
RÅNNBERG Lars 17680000 VG-05-0101 VG-05-0101-1791 Sörg.., Ebbe Torp
STORM Axel Wilhelm 18791220 VG-05-0101 VG-05-0101-1899 Sörg.., Ebbe Torp
SÖDERMAN Ingemar 17100000 VG-05-0101 VG-05-0101-1730 Sörg.., Ebbe Torp
ÅHLGREN Bengt VG-05-0101 VG-05-0101-1714 Sörg.., Ebbe Torp
ANDERSSON Sven 16660000 VG-05-0102 VG-05-0102-1700 Nolg., Ebbe Torp
BILLINGGREN Jakob 17480000 VG-05-0102 VG-05-0102-1781 Nolg., Ebbe Torp
BLOM Lars VG-05-0102 VG-05-0102 Nolg., Ebbe Torp
BORG Carl 18111123 VG-05-0102 VG-05-0102-1836 Nolg., Ebbe Torp
BORG Carl Johan 18410907 VG-05-0102 VG-05-0102-1864 Nolg., Ebbe Torp
DALGREN Gustaf Gideon 18820208 VG-05-0102 VG-05-0102-1901 Nolg., Ebbe Torp
EBBE Nils (Fredrik) 17861216 VG-05-0102 VG-05-0102-1809 Nolg., Ebbe Torp
EBBE Karl Johan 18740804 VG-05-0102 VG-05-0102-1896 Nolg., Ebbe Torp
FERM Johan 18190000 VG-05-0102 VG-05-0102- Nolg., Ebbe Torp
HÖK Anders VG-05-0102 VG-05-0102- Nolg., Ebbe Torp
MOGREN Anders 17360000 VG-05-0102 VG-05-0102- Nolg., Ebbe Torp
NOLMAN Anders 17351006 VG-05-0102 VG-05-0102-1760 Nolg., Ebbe Torp
NORMAN Hindrich 17360000 VG-05-0102 VG-05-0102-1749 Nolg., Ebbe Torp
NORMAN Olof 17160000 VG-05-0102 VG-05-0102-1736 Nolg., Ebbe Torp
NORMAN Sven 16940000 VG-05-0102 VG-05-0102-1714 Nolg., Ebbe Torp
PERSSON Per VG-05-0102 VG-05-0102- Nolg., Ebbe Torp
RUNDBERG Lars 17670326 VG-05-0102 VG-05-0102-1797 Nolg., Ebbe Torp
STÅL Gustaf 17961020 VG-05-0102 VG-05-0102-1821 Nolg., Ebbe Torp
STÅL Johan VG-05-0102 VG-05-0102-1817 Nolg., Ebbe Torp
BLIXT Johannes 18590906 VG-05-0103 VG-05-0103-1877 Bossgården
BOSE Sven 16900000 VG-05-0103 VG-05-0103-1713 Bossgården
BOSTRÖM Elias VG-05-0103 VG-05-0103-1795 Bossgården
BROBERG Anders 17280228 VG-05-0103 VG-05-0103-1757 Bossgården
BROBERG Sven 17190000 VG-05-0103 VG-05-0103-1743 Bossgården
GOD Anders 17950000 VG-05-0103 VG-05-0103-1821 Bossgården
GOD Erik Gustaf 18200000 VG-05-0103 VG-05-0103-1843 Bossgården
GRUBB Anders Magnus 17910000 VG-05-0103 VG-05-0103-1813 Bossgården
HENBERG Elias 17620000 VG-05-0103 VG-05-0103-1796 Bossgården
LARM Lars 17730000 VG-05-0103 VG-05-0103- Bossgården
LARSSON Torsten 16650000 VG-05-0103 VG-05-0103-1694 Bossgården
ÅBERG Carl Alexander 18400000 VG-05-0103 VG-05-0103- Bossgården