817 Fagerlid
822 Skrinhult
826 Millomgården
828 Krogstorp
829 Stora Björstorp
830 Lilla Björstorp
831 Skalleberg
832 Granbolet
833 Mellomryd
834 Nederryd
836 Dynebolet
838 Hällestorp
120 Rolösa
121 Binneberg
122 Torp
123 Nordgården, Munkagården
124 Sörgården, Munkaskog
125 Carlsberg
001 Rinkabäck
Namn Född Torpnr Akt nr Rote
BRUNBERG Nils SK-00-0817 SK-00-0817-1747 Fagerlid
FAGER Petter 17800000 SK-00-0817 SK-00-0817-1805 Fagerlid
FAGERBERG Anders 16850000 SK-00-0817 SK-00-0817-1721 Fagerlid
FAGERBERG Jakob SK-00-0817 SK-00-0817-1722 Fagerlid
FAGERDAL Bryngel SK-00-0817 SK-00-0817- Fagerlid
FAGERDAL Bengt 16930000 SK-00-0817 SK-00-0817-1714 Fagerlid
FAGERDAL Anders 17280000 SK-00-0817 SK-00-0817-1759 Fagerlid
FAGERDAL Jonas 17040000 SK-00-0817 SK-00-0817-1731 Fagerlid
FAGERDAL Jonas SK-00-0817 SK-00-0817-1711 Fagerlid
FAGERDAL Johan SK-00-0817 SK-00-0817-1743 Fagerlid
FAGERDAL Frans SK-00-0817 SK-00-0817- Fagerlid
FAGERDAL Carl 16960000 SK-00-0817 SK-00-0817-1716 Fagerlid
FAGERDAL Per Anders 17270000 SK-00-0817 SK-00-0817-1748 Fagerlid
FAGERDAL Nils SK-00-0817 SK-00-0817-1709 Fagerlid
FAGERDAL Jonas 17560000 SK-00-0817 SK-00-0817-1777 Fagerlid
FREDRIKSSON Cristion SK-00-0817 SK-00-0817- Fagerlid
JAKOBSSON Oluf SK-00-0817 SK-00-0817-1682 Fagerlid
MALM Jonas 17841113 SK-00-0817 SK-00-0817-1815 Fagerlid
VÄSTER Emanuel 18410226 SK-00-0817 SK-00-0817-1860 Fagerlid
VÄSTER Lars 18110817 SK-00-0817 SK-00-0817-1834 Fagerlid
VÄSTER Oskar Amandus 18720308 SK-00-0817 SK-00-0817-1892 Fagerlid
BANKENBERG Sven 17400000 SK-00-0822 SK-00-0822-1770 Skrinhult
BANKENBERG Lars 17720731 SK-00-0822 SK-00-0822-1790 Skrinhult
BJÖRNSSON Anders SK-00-0822 SK-00-0822-1687 Skrinhult
BRINK Anders 18161224 SK-00-0822 SK-00-0822-1840 Skrinhult
DAHL Johannes 18250509 SK-00-0822 SK-00-0822-1845 Skrinhult
HÄLL Johan 18550329 SK-00-0822 SK-00-0822-1879 Skrinhult
KRABBE Per SK-00-0822 SK-00-0822-1709 Skrinhult
KÄMPE Gabriel 17940421 SK-00-0822 SK-00-0822-1815 Skrinhult
LARSSON Karl SK-00-0822 SK-00-0822-1677 Skrinhult
VIND Johannes 18120000 SK-00-0822 SK-00-0822-1837 Skrinhult
ANDERSSON Per SK-00-0826 SK-00-0826-1694 Millomgården
ARVIDSSON Olof SK-00-0826 SK-00-0826- Millomgården
DAHL Johan 17950000 SK-00-0826 SK-00-0826-1815 Millomgården
EHN Carl Johan 18190609 SK-00-0826 SK-00-0826-1840 Millomgården
EHN Johannes 18080116 SK-00-0826 SK-00-0826-1830 Millomgården
EKMAN Adam 18190000 SK-00-0826 SK-00-0826-1837 Millomgården
FYR Anders 17820000 SK-00-0826 SK-00-0826-1806 Millomgården
FYR Anders 17880000 SK-00-0826 SK-00-0826-1809 Millomgården
GÅPÅ Bengt SK-00-0826 SK-00-0826- Millomgården
KASPER Anders August 18550707 SK-00-0826 SK-00-0826-1874 Millomgården
KJELLBERG Bengt SK-00-0826 SK-00-0826-1742 Millomgården
KRANS Carl 18360508 SK-00-0826 SK-00-0826-1863 Millomgården
LARSSON Johan SK-00-0826 SK-00-0826-1687 Millomgården
MANNERKRANTZ Johan Ludvig SK-00-0826 SK-00-0826- Millomgården
MELLBERG Anders 17601220 SK-00-0826 SK-00-0826-1790 Millomgården
MELLGREN Johan Alfred 18570403 SK-00-0826 SK-00-0826-1877 Millomgården
MODIG Bengt 17220000 SK-00-0826 SK-00-0826-1745 Millomgården
MUNK Lars 17280000 SK-00-0826 SK-00-0826-1754 Millomgården
MUNK Nils SK-00-0826 SK-00-0826- Millomgården
MUNK Peter 17650000 SK-00-0826 SK-00-0826-1783 Millomgården
QVIST Bengt 16850000 SK-00-0826 SK-00-0826-1712 Millomgården
RUTENGREN Olof 16850000 SK-00-0826 SK-00-0826-1709 Millomgården
SKOG Anders Gustaf 18390213 SK-00-0826 SK-00-0826-1860 Millomgården
TRÄGÅRD Hans SK-00-0826 SK-00-0826-1745 Millomgården
VALBOM Bengt 16970000 SK-00-0826 SK-00-0826-1743 Millomgården
BOSSON Bengt SK-00-0828 SK-00-0828-1678 Krogstorp
BRING Karl 18440821 SK-00-0828 SK-00-0828-1863 Krogstorp
BRINGA Anders Gustaf 18450428 SK-00-0828 SK-00-0828-1866 Krogstorp
FRISK Gustav SK-00-0828 SK-00-0828- Krogstorp
KANON Emanuel 18310201 SK-00-0828 SK-00-0828-1852 Krogstorp
KROK Anders 17750314 SK-00-0828 SK-00-0828-1798 Krogstorp
KROK Emanuel 18240528 SK-00-0828 SK-00-0828-1848 Krogstorp
KROK Erik SK-00-0828 SK-00-0828-1813 Krogstorp
KROK Erik 17521004 SK-00-0828 SK-00-0828-1778 Krogstorp
KROK Jean Johannes 17400000 SK-00-0828 SK-00-0828-1768 Krogstorp
VÄNBERG Peter 17280000 SK-00-0828 SK-00-0828-1757 Krogstorp
VÄNBERG Sven 17130000 SK-00-0828 SK-00-0828-1743 Krogstorp
VÄNBERG Jonas 17090000 SK-00-0828 SK-00-0828-1736 Krogstorp
VÄNBERG Erik 16930000 SK-00-0828 SK-00-0828-1717 Krogstorp
ÄLG Johan 16640000 SK-00-0828 SK-00-0828-1709 Krogstorp
ALANDER SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
BEJER Påvel 16800000 SK-00-0829 SK-00-0829-1711 Stora Björstorp
BJÖRN Josef SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
BJÖRNSSON Anders SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
ELD August 18710321 SK-00-0829 SK-00-0829-1892 Stora Björstorp
GRÖN Abraham SK-00-0829 SK-00-0829-1804 Stora Björstorp
OTTER von SK-00-0829 SK-00-0829-1841 Stora Björstorp
PERSSON Jonn SK-00-0829 SK-00-0829-1678 Stora Björstorp
RISBERG Esbjörn SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
RUND Anders Johan 18410819 SK-00-0829 SK-00-0829-1859 Stora Björstorp
RUND Johan Falk 18061020 SK-00-0829 SK-00-0829-1826 Stora Björstorp
RUNDQVIST Johan 17880000 SK-00-0829 SK-00-0829-1813 Stora Björstorp
RUNDQVIST Nils 17860000 SK-00-0829 SK-00-0829-1806 Stora Björstorp
RYBERG Erik 17210000 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
RYBERG Ernst 17220000 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
RYBERG Per SK-00-0829 SK-00-0829-1742 Stora Björstorp
RYDBERG Per Sven SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
RYDBERG Carl Gideon 18790507 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
ARVIDSSON Erik SK-00-0830 SK-00-0830-1679 Lilla Björstorp
BJÖRK Anders 17740000 SK-00-0830 SK-00-0830-1801 Lilla Björstorp
BJÖRK Per 17590906 SK-00-0830 SK-00-0830-1789 Lilla Björstorp
BJÖRN Anders 16900000 SK-00-0830 SK-00-0830-1715 Lilla Björstorp
BJÖRN Anders SK-00-0830 SK-00-0830- Lilla Björstorp
BJÖRN Lars 16820000 SK-00-0830 SK-00-0830-1709 Lilla Björstorp
BÄCKMAN Gustav 17240000 SK-00-0830 SK-00-0830-1743 Lilla Björstorp
BÄCKMAN Gustav 17090000 SK-00-0830 SK-00-0830-1741 Lilla Björstorp
EK Johannes 18230000 SK-00-0830 SK-00-0830-1843 Lilla Björstorp
HUSBERG Jöns 17200000 SK-00-0830 SK-00-0830-1747 Lilla Björstorp
HUSBERG Olof 17340218 SK-00-0830 SK-00-0830-1767 Lilla Björstorp
HUSBERG Mattias 17290000 SK-00-0830 SK-00-0830-1761 Lilla Björstorp
LÖF Gustaf 18230915 SK-00-0830 SK-00-0830-1847 Lilla Björstorp
ROLF Johan 17850000 SK-00-0830 SK-00-0830-1815 Lilla Björstorp
BLOMBERG Anders 17050906 SK-00-0831 SK-00-0831-1726 Skalleberg
BLOMBERG Lars 17230723 SK-00-0831 SK-00-0831-1747 Skalleberg
BLOMBERG Lars SK-00-0831 SK-00-0831-1743 Skalleberg
BLOMBERG Lars 17120000 SK-00-0831 SK-00-0831-1741 Skalleberg
FAST Anders 17860000 SK-00-0831 SK-00-0831-1809 Skalleberg
FAST Carl 17920000 SK-00-0831 SK-00-0831-1819 Skalleberg
FAST Johan 17780000 SK-00-0831 SK-00-0831-1802 Skalleberg
JONSSON Per SK-00-0831 SK-00-0831-1683 Skalleberg
LUNDBERG Hans 16910000 SK-00-0831 SK-00-0831-1723 Skalleberg
ROT Carl Johan 18531119 SK-00-0831 SK-00-0831-1875 Skalleberg
ROT Johannes 18290405 SK-00-0831 SK-00-0831-1847 Skalleberg
SANDAL Per Vilhelm SK-00-0831 SK-00-0831-1873 Skalleberg
SKALLBERG Ambjörn 16810000 SK-00-0831 SK-00-0831-1721 Skalleberg
SKALLBERG Bengt 16590000 SK-00-0831 SK-00-0831-1709 Skalleberg
SKALLBERG Jonas 16960000 SK-00-0831 SK-00-0831-1716 Skalleberg
SÖDERBERG Johan 17590000 SK-00-0831 SK-00-0831-1783 Skalleberg
ÄLGENGREN Anders 16900000 SK-00-0831 SK-00-0831-1722 Skalleberg
ANDERSSON Gustaf SK-00-0832 SK-00-0832-1681 Granbolet
BJÖRN Anders Åman 18200121 SK-00-0832 SK-00-0832-1841 Granbolet
FRÖJD Anders 18111109 SK-00-0832 SK-00-0832-1835 Granbolet
GRANGREN Lars 16870000 SK-00-0832 SK-00-0832-1709 Granbolet
GRANGREN Anders 17381118 SK-00-0832 SK-00-0832-1767 Granbolet
GRANQVIST 18480927 SK-00-0832 SK-00-0832-1872 Granbolet
GRANSTRÖM Anders 17040000 SK-00-0832 SK-00-0832-1724 Granbolet
GRANSTRÖM Nils 17320000 SK-00-0832 SK-00-0832-1760 Granbolet
GRANSTRÖM Nils 17170000 SK-00-0832 SK-00-0832-1743 Granbolet
HASSELQVIST Johan Gab 17680000 SK-00-0832 SK-00-0832-1793 Granbolet
HJORT Erik 17600428 SK-00-0832 SK-00-0832-1782 Granbolet
JOHANSSON Johan 18370000 SK-00-0832 SK-00-0832- Granbolet
LARSSON Gustaf SK-00-0832 SK-00-0832- Granbolet
QVIST Anders 17930000 SK-00-0832 SK-00-0832-1819 Granbolet
QVIST Carl SK-00-0832 SK-00-0832- Granbolet
QVIST Carl SK-00-0832 SK-00-0832-1818 Granbolet
TOLL Gustaf 18180529 SK-00-0832 SK-00-0832-1858 Granbolet
BJÖRNSSON Bryngel SK-00-0833 SK-00-0833- Mellomryd
EDIN Johan Wilhelm 18500716 SK-00-0833 SK-00-0833-1872 Mellomryd
LILJA Anders 17611103 SK-00-0833 SK-00-0833-1789 Mellomryd
RYD Anders P Munk 18241016 SK-00-0833 SK-00-0833-1847 Mellomryd
RYD Johannes 18180328 SK-00-0833 SK-00-0833-1837 Mellomryd
RYMAN Erik 16930000 SK-00-0833 SK-00-0833-1713 Mellomryd
RYMAN Erik SK-00-0833 SK-00-0833-1709 Mellomryd
RYMAN Carl 17000000 SK-00-0833 SK-00-0833-1725 Mellomryd
RYMAN Johan 16960000 SK-00-0833 SK-00-0833-1716 Mellomryd
RYMAN Johan SK-00-0833 SK-00-0833- Mellomryd
RYMAN Josef SK-00-0833 SK-00-0833- Mellomryd
RYMAN Jon 17380000 SK-00-0833 SK-00-0833-1768 Mellomryd
RYMAN Lars 17230723 SK-00-0833 SK-00-0833-1746 Mellomryd
RYMAN Per SK-00-0833 SK-00-0833-1712 Mellomryd
SKRÄCK Anders 17950305 SK-00-0833 SK-00-0833-1813 Mellomryd
BERG Johan Oskar 18760902 SK-00-0834 SK-00-0834-1898 Nederryd
MÅNSSON Jon SK-00-0834 SK-00-0834-1683 Nederryd
MÅNSSON Jöns 16850000 SK-00-0834 SK-00-0834-1709 Nederryd
MÅNSSON Måns SK-00-0834 SK-00-0834- Nederryd
NEDERMAN Arvid Ryman 16970000 SK-00-0834 SK-00-0834-1717 Nederryd
NEDERMAN Anders 17300000 SK-00-0834 SK-00-0834-1760 Nederryd
NEDERMAN Anders 17010000 SK-00-0834 SK-00-0834-1720 Nederryd
NEDERMAN Sven 17240000 SK-00-0834 SK-00-0834-1743 Nederryd
NYSTEDT Olof 17430000 SK-00-0834 SK-00-0834-1770 Nederryd
NÖJD Johan 17740000 SK-00-0834 SK-00-0834-1792 Nederryd
PISTOL Johannes 18131028 SK-00-0834 SK-00-0834-1837 Nederryd
RYD Johan 17740000 SK-00-0834 SK-00-0834-1801 Nederryd
RYD Johannes 17790918 SK-00-0834 SK-00-0834- Nederryd
RYD Jonas 17861008 SK-00-0834 SK-00-0834-1808 Nederryd
RYDBERG Carl Per 18460223 SK-00-0834 SK-00-0834-1867 Nederryd
RYDBLAD Sven 17650000 SK-00-0834 SK-00-0834-1789 Nederryd
BERG Lars 17070000 SK-00-0836 SK-00-0836-1727 Dynebolet
BJÖRKDAL Gustav 16850000 SK-00-0836 SK-00-0836-1720 Dynebolet
BRANDT Karl Johan 18731228 SK-00-0836 SK-00-0836-1894 Dynebolet
CARLBERG SK-00-0836 SK-00-0836- Dynebolet
DUNMAN Lars SK-00-0836 SK-00-0836-1709 Dynebolet
DUNMAN Erland 16980000 SK-00-0836 SK-00-0836-1716 Dynebolet
DUNMAN Erik 17280000 SK-00-0836 SK-00-0836-1760 Dynebolet
DUNMAN Carl 17530000 SK-00-0836 SK-00-0836-1776 Dynebolet
DUNMAN Per 17170000 SK-00-0836 SK-00-0836-1743 Dynebolet
FROM Jean 17750000 SK-00-0836 SK-00-0836-1798 Dynebolet
FROM Peter 17860000 SK-00-0836 SK-00-0836-1806 Dynebolet
FROM Sven 17870917 SK-00-0836 SK-00-0836-1807 Dynebolet
LARSSON Björn SK-00-0836 SK-00-0836- Dynebolet
LARSSON Sven SK-00-0836 SK-00-0836-1685 Dynebolet
LAX Ingvald 17980624 SK-00-0836 SK-00-0836-1819 Dynebolet
LAX Karl 18340326 SK-00-0836 SK-00-0836-1855 Dynebolet
PRIM Johan August 18401110 SK-00-0836 SK-00-0836-1863 Dynebolet
SÖRMAN Anders SK-00-0836 SK-00-0836- Dynebolet
ÅSMAN Per 16930000 SK-00-0836 SK-00-0836- Dynebolet
ÖVERMAN Per 16930000 SK-00-0836 SK-00-0836-1718 Dynebolet
ALLGOD Emanuel 18110516 SK-00-0838 SK-00-0838-1837 Hällestorp
FOGEL Carl 18430812 SK-00-0838 SK-00-0838-1863 Hällestorp
FOGEL August SK-00-0838 SK-00-0838- Hällestorp
FOGEL Karl August 18680912 SK-00-0838 SK-00-0838-1887 Hällestorp
HÄLL Lars 17840000 SK-00-0838 SK-00-0838-1807 Hällestorp
HÄLLBERG Anders 16970000 SK-00-0838 SK-00-0838-1718 Hällestorp
HÄLLBERG Anders SK-00-0838 SK-00-0838-1717 Hällestorp
HÄLLBERG Jonas SK-00-0838 SK-00-0838-1743 Hällestorp
HÄLLBERG Måns 16740000 SK-00-0838 SK-00-0838-1711 Hällestorp
HÄLLSTEDT Jonas 17610000 SK-00-0838 SK-00-0838-1790 Hällestorp
HÄLLSTEDT Sven 17390207 SK-00-0838 SK-00-0838-1767 Hällestorp
JONSSON Anders SK-00-0838 SK-00-0838-1690 Hällestorp
KLAR Johan 17970610 SK-00-0838 SK-00-0838-1818 Hällestorp
KLAR Johan SK-00-0838 SK-00-0838-1815 Hällestorp
KRÅKA Karl SK-00-0838 SK-00-0838-1709 Hällestorp
OLOFSSON Johan SK-00-0838 SK-00-0838-1670 Hällestorp
ROSENDAL Håkan 17230000 SK-00-0838 SK-00-0838-1747 Hällestorp
ROSENDAL Karl 17390000 SK-00-0838 SK-00-0838-1761 Hällestorp
SANDBERG Måns 16800000 SK-00-0838 SK-00-0838-1706 Hällestorp
ANDERSSON Gudmund 16540000 VG-05-0120 VG-05-0120-1692 Rolösa
ERIKSSON Håkan VG-05-0120 VG-05-0120- Rolösa
GUSTAFSSON Per 16810000 VG-05-0120 VG-05-0120-1709 Rolösa
HÖGBERG Anders 17670000 VG-05-0120 VG-05-0120-1791 Rolösa
JANSSON David Teodor 18790502 VG-05-0120 VG-05-0120-1896 Rolösa
KJELLBERG Arvid Samuel 18770826 VG-05-0120 VG-05-0120-1896 Rolösa
LILJEDAHL Anders 16930000 VG-05-0120 VG-05-0120-1712 Rolösa
OLOFSSON Nils VG-05-0120 VG-05-0120- Rolösa
ROSENBERG Jonas 17360000 VG-05-0120 VG-05-0120-1757 Rolösa
ROSENBERG Peter 17490318 VG-05-0120 VG-05-0120-1778 Rolösa
RYDBERG Sven 17130123 VG-05-0120 VG-05-0120-1736 Rolösa
SABEL Anders Gustaf 18180000 VG-05-0120 VG-05-0120-1840 Rolösa
SANDBLOM Fredrik 17610000 VG-05-0120 VG-05-0120-1782 Rolösa
SANDÉN Gustaf Sixtus 18821014 VG-05-0120 VG-05-0120-1901 Rolösa
SKOG (ROLIG) August 17150000 VG-05-0120 VG-05-0120-1743 Rolösa
SPARF Jonas 17920523 VG-05-0120 VG-05-0120-1813 Rolösa
SPETS August 18590622 VG-05-0120 VG-05-0120-1878 Rolösa
VIKTOR Oskar Wilhelm 18730419 VG-05-0120 VG-05-0120-1890 Rolösa
BENTZ Petter 17850000 VG-05-0121 VG-05-0121-1806 Binneberg
BERG Anders 17750000 VG-05-0121 VG-05-0121-1800 Binneberg
BERG Anders 18890206 VG-05-0121 VG-05-0121- Binneberg
BERG Jonas VG-05-0121 VG-05-0121-1800 Binneberg
BINNBERG Johan 16901125 VG-05-0121 VG-05-0121-1714 Binneberg
BINNBERG Bengt 17390000 VG-05-0121 VG-05-0121-1758 Binneberg
BINNBERG Peter 17381026 VG-05-0121 VG-05-0121-1772 Binneberg
BINNBERG Per 17320000 VG-05-0121 VG-05-0121-1757 Binneberg
BINNBERG Per 17200000 VG-05-0121 VG-05-0121-1743 Binneberg
BÅRMAN Olof 17160000 VG-05-0121 VG-05-0121-1736 Binneberg
HÅKANSSON Olof 16540000 VG-05-0121 VG-05-0121-1675 Binneberg
KLAR Otto 18340306 VG-05-0121 VG-05-0121-1858 Binneberg
KRAFT Abraham 18151028 VG-05-0121 VG-05-0121-1837 Binneberg
KRAFT Johannes 17930000 VG-05-0121 VG-05-0121-1812 Binneberg
LUNDBERG Erik 17720000 VG-05-0121 VG-05-0121-1795 Binneberg
MÅNSSON Johan VG-05-0121 VG-05-0121- Binneberg
NÄRA Johannes VG-05-0121 VG-05-0121- Binneberg
RYDIN Gustaf Albin 18690418 VG-05-0121 VG-05-0121-1889 Binneberg
WINBERG Gustav 16890424 VG-05-0121 VG-05-0121- Binneberg
ÅS Anders Gustaf 18190323 VG-05-0121 VG-05-0121-1843 Binneberg
ÅS Johannes 18320000 VG-05-0121 VG-05-0121-1855 Binneberg
BOMAN Lars 16930000 VG-05-0122 VG-05-0122-1712 Torp
BOMAN Peter 17530319 VG-05-0122 VG-05-0122-1775 Torp
BOMAN Petter 17750711 VG-05-0122 VG-05-0122-1798 Torp
BRUNN Sven 18180721 VG-05-0122 VG-05-0122-1840 Torp
ERIKSSON Sven 16700000 VG-05-0122 VG-05-0122-1698 Torp
FOGELBERG Erlan VG-05-0122 VG-05-0122- Torp
FRIMODIG Petter 17440000 VG-05-0122 VG-05-0122-1764 Torp
HELLMAN Lars 16920000 VG-05-0122 VG-05-0122-1723 Torp
JONSSON Jonas VG-05-0122 VG-05-0122- Torp
KRAFT Karl Magnus 18290106 VG-05-0122 VG-05-0122-1849 Torp
MODIG Jan 17160930 VG-05-0122 VG-05-0122-1743 Torp
MODIG Karl August 18621019 VG-05-0122 VG-05-0122-1884 Torp
RAPP Anders 17880000 VG-05-0122 VG-05-0122-1813 Torp
RAPP Anders 17860528 VG-05-0122 VG-05-0122- Torp
RAPP Anders Isak 18000317 VG-05-0122 VG-05-0122-1821 Torp
ÅHL Olof 18140923 VG-05-0122 VG-05-0122-1837 Torp
BLOMBERG Carl Johan 18390000 VG-05-0123 VG-05-0123-1860 Nordgården, Munkagården
BLOMÉN Oskar Ludvig 18801114 VG-05-0123 VG-05-0123-1898 Nordgården, Munkagården
BOLIN Anders 17151223 VG-05-0123 VG-05-0123-1737 Nordgården, Munkagården
ENGQVIST Johan Edvin 18701028 VG-05-0123 VG-05-0123-1889 Nordgården, Munkagården
FOGELBERG Jöns 17130000 VG-05-0123 VG-05-0123-1736 Nordgården, Munkagården
FOGELIN Jonas 17710808 VG-05-0123 VG-05-0123- Nordgården, Munkagården
GUDMUNDSSON Carl VG-05-0123 VG-05-0123- Nordgården, Munkagården
GUDMUNDSSON Lars 16820000 VG-05-0123 VG-05-0123-1700 Nordgården, Munkagården
LINDEBERG Johan Emil 18740630 VG-05-0123 VG-05-0123-1894 Nordgården, Munkagården
LONGBERG Petter VG-05-0123 VG-05-0123-1765 Nordgården, Munkagården
LONGBERG Petter VG-05-0123 VG-05-0123- Nordgården, Munkagården
MOBERG Lars 17430000 VG-05-0123 VG-05-0123-1761 Nordgården, Munkagården
MUNK Carl Gustaf 18360000 VG-05-0123 VG-05-0123-1857 Nordgården, Munkagården
NOHLSTEDT Lars 17320000 VG-05-0123 VG-05-0123-1757 Nordgården, Munkagården
NORD Jonas 17860000 VG-05-0123 VG-05-0123-1805 Nordgården, Munkagården
NORDSTEDT Lars 17330000 VG-05-0123 VG-05-0123- Nordgården, Munkagården
STEN Johannes 17950000 VG-05-0123 VG-05-0123-1821 Nordgården, Munkagården
ELIASSON Nils VG-05-0124 VG-05-0124- Sörgården, Munkaskog
FOGELBERG Petter 17520000 VG-05-0124 VG-05-0124-1768 Sörgården, Munkaskog
FRISK Anders 17380310 VG-05-0124 VG-05-0124-1760 Sörgården, Munkaskog
FRISK Nils 17170000 VG-05-0124 VG-05-0124-1749 Sörgården, Munkaskog
KRIGSBERG Lars 16900000 VG-05-0124 VG-05-0124-1712 Sörgården, Munkaskog
LEJON Erik VG-05-0124 VG-05-0124-1767 Sörgården, Munkaskog
LEJON Per VG-05-0124 VG-05-0124- Sörgården, Munkaskog
LINDSTRÖM Carl Linus 18701102 VG-05-0124 VG-05-0124-1890 Sörgården, Munkaskog
MONK Petter 17890000 VG-05-0124 VG-05-0124-1807 Sörgården, Munkaskog
MUNK Johannes 17920220 VG-05-0124 VG-05-0124-1812 Sörgården, Munkaskog
NILSSON Erik VG-05-0124 VG-05-0124- Sörgården, Munkaskog
NILSSON Nils VG-05-0124 VG-05-0124-1691 Sörgården, Munkaskog
SKOG Alexander 18210000 VG-05-0124 VG-05-0124-1843 Sörgården, Munkaskog
SÖDERQVIST Sven 17490517 VG-05-0124 VG-05-0124-1776 Sörgården, Munkaskog
ARVIDSSON Jonas VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
AUGUSTIN Frans VG-05-0125 VG-05-0125-1847 Carlsberg
BERG Jon 16820000 VG-05-0125 VG-05-0125-1708 Carlsberg
BERG Sven VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
BERNER Carl August 18430000 VG-05-0125 VG-05-0125-1874 Carlsberg
CARLBERG Bengt 17090000 VG-05-0125 VG-05-0125-1734 Carlsberg
CARLBERG Jan 17900000 VG-05-0125 VG-05-0125-1808 Carlsberg
CARLBERG Jonas 17210000 VG-05-0125 VG-05-0125-1744 Carlsberg
CARLBERG Lars 17400000 VG-05-0125 VG-05-0125-1761 Carlsberg
CARLBERG Peter 17700607 VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
CARLBERG Petter 17690000 VG-05-0125 VG-05-0125-1798 Carlsberg
GALIN Johan 18200000 VG-05-0125 VG-05-0125-1849 Carlsberg
GRANN Johan August 18430000 VG-05-0125 VG-05-0125-1863 Carlsberg
HAMBERG Carl Gustaf 18100000 VG-05-0125 VG-05-0125-1830 Carlsberg
JONASSON Sven VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
LJUNGDAHL Robert 18591009 VG-05-0125 VG-05-0125-1891 Carlsberg
TENGVALL Nils Petter 18480000 VG-05-0125 VG-05-0125-1870 Carlsberg
APELGREN Anders VG-08-0001 VG-08-0001- Rinkabäck
BERGMAN Peter 16940000 VG-08-0001 VG-08-0001-1718 Rinkabäck
BOMAN Olof 16930000 VG-08-0001 VG-08-0001-1724 Rinkabäck
FOGEL Anders VG-08-0001 VG-08-0001-1714 Rinkabäck
FOGELBERG Jan 17330000 VG-08-0001 VG-08-0001-1756 Rinkabäck
FOGELBERG Jonas 17040000 VG-08-0001 VG-08-0001-1734 Rinkabäck
HJERPE Johan VG-08-0001 VG-08-0001-1791 Rinkabäck
HJÄLM Johan 18580927 VG-08-0001 VG-08-0001- Rinkabäck
HURTIG Arvid 17210000 VG-08-0001 VG-08-0001-1743 Rinkabäck
NILSSON Nils 16700000 VG-08-0001 VG-08-0001-1691 Rinkabäck
RINGQVIST Johan 18200626 VG-08-0001 VG-08-0001-1840 Rinkabäck
STEIN Håkan 17890000 VG-08-0001 VG-08-0001-1811 Rinkabäck