108 Soldater i Gärdesboda
109 Soldater i Nolberga
800 Soldater i Gärdet
802 Soldater i Sörberga
804 Soldater i Ulvhult
805 Soldater i Spånhult
806 Soldater i Tolshult

SK-00-0806SK-00-0806-1691TorshultSK-00-0806SK-00-0806-1709TorshultSK-00-0806SK-00-0806Torshult

Namn Född Torpnr Individ nr Rote
ANDERSSON Lars 17961014 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
BERGMAN Anders 17680606 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
FOLLBERG Per SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
GÄRDMAN Lars 16910000 SK-00-0800 SK-00-0800-1720 Gärdet
GÄRDMAN Lars 16960000 SK-00-0800 SK-00-0800-1717 Gärdet
GÄRDMAN Per 16680000 SK-00-0800 SK-00-0800-1709 Gärdet
GÄRDMAN Per 16970000 SK-00-0800 SK-00-0800-1718 Gärdet
GÄRDNER Jonas 17050000 SK-00-0800 SK-00-0800-1735 Gärdet
GÄRDNER Jonas 17030000 SK-00-0800 SK-00-0800-1743 Gärdet
HED Nils 17950405 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
HÖG Johan 18120501 SK-00-0800 SK-00-0800-1834 Gärdet
LUSTIG Anders 17810221 SK-00-0800 SK-00-0800-1805 Gärdet
LUSTIG Johan 17551217 SK-00-0800 SK-00-0800-1783 Gärdet
MEIJER Karl August 18680501 SK-00-0800 SK-00-0800-1889 Gärdet
MEIJER Otto 18650308 SK-00-0800 SK-00-0800-1883 Gärdet
MEIJER Nils Fredrik 18410129 SK-00-0800 SK-00-0800-1863 Gärdet
OLOFSSON Olof SK-00-0800 SK-00-0800-1687 Gärdet
TOLLBERG Peter 17280000 SK-00-0800 SK-00-0800-1759 Gärdet
ANDERSSON Måns SK-00-0802 SK-00-0802-1691 Sörberga
APEL Jonas 17850000 SK-00-0802 SK-00-0802-1804 Sörberga
APEL Peter 17850000 SK-00-0802 SK-00-0802-1809 Sörberga
BERG Anders 17440000 SK-00-0802 SK-00-0802-1771 Sörberga
FOGELIN Lars 18100000 SK-00-0802 SK-00-0802- Sörberga
KAFLE Harald SK-00-0802 SK-00-0802-1695 Sörberga
SÖDERBERG Bengt 16930000 SK-00-0802 SK-00-0802-1716 Sörberga
SÖDERBERG Johan 17010000 SK-00-0802 SK-00-0802-1722 Sörberga
SÖDERMAN Johan 17310000 SK-00-0802 SK-00-0802-1760 Sörberga
SÖDERMAN Lars 17240000 SK-00-0802 SK-00-0802-1747 Sörberga
BRODD Johan 18310921 SK-00-0803 SK-00-0803-1851 Munkebo
GRÅBERG Lars 17310000 SK-00-0803 SK-00-0803-1757 Munkebo
JONSSON Anders SK-00-0803 SK-00-0803-1681 Munkebo
LEJON Anders 17520000 SK-00-0803 SK-00-0803-1775 Munkebo
LEJON Petter 17720000 SK-00-0803 SK-00-0803-1798 Munkebo
LEJON Petter 17620000 SK-00-0803 SK-00-0803-1790 Munkebo
LINDGREN Peter 17170000 SK-00-0803 SK-00-0803-1736 Munkebo
MUNK Per 17030000 SK-00-0803 SK-00-0803-1743 Munkebo
STARK Ture 17110000 SK-00-0803 SK-00-0803-1741 Munkebo
STRÖMBERG Johan Gus 18570503 SK-00-0803 SK-00-0803-1878 Munkebo
SVÄRTING Anders 16880000 SK-00-0803 SK-00-0803-1709 Munkebo
SVÄRTING Jakob 16890000 SK-00-0803 SK-00-0803-1716 Munkebo
WALL Eric 17960810 SK-00-0803 SK-00-0803-1819 Munkebo
WALL Lars 17730504 SK-00-0803 SK-00-0803-1802 Munkebo
BERGMAN Anders 17680606 SK-00-0804 SK-00-0804-1792 Ulvhult
BJÖRNSSON Erik SK-00-0804 SK-00-0804-1682 Ulvhult
ELVMAN Levert 16820000 SK-00-0804 SK-00-0804-1713 Ulvhult
ELVMAN Lars 17340000 SK-00-0804 SK-00-0804-1759 Ulvhult
ELVMAN Lars SK-00-0804 SK-00-0804-1709 Ulvhult
ELVMAN Jonas 17210000 SK-00-0804 SK-00-0804-1749 Ulvhult
ELVMAN Erik 17200000 SK-00-0804 SK-00-0804-1742 Ulvhult
ELVMAN Sven 17100000 SK-00-0804 SK-00-0804-1743 Ulvhult
ELVMAN Per 17470000 SK-00-0804 SK-00-0804-1773 Ulvhult
ELVMAN Olof 16930000 SK-00-0804 SK-00-0804-1717 Ulvhult
BERG Johan August 18611009 SK-00-0805 SK-00-0805-1882 Spånhult
BRO August 18261219 SK-00-0805 SK-00-0805-1851 Spånhult
BRUNBERG Peter 17250000 SK-00-0805 SK-00-0805 Spånhult
Erik SK-00-0805 SK-00-0805-1685 Spånhult
LUNDSTEDT Jesper 17760000 SK-00-0805 SK-00-0805-1793 Spånhult
MÅNSSON Sven SK-00-0805 SK-00-0805-1686 Spånhult
SPJUT Lars 18181204 SK-00-0805 SK-00-0805-1838 Spånhult
SPÅNBERG Amund 16820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1719 Spånhult
SPÅN Jakob 17740000 SK-00-0805 SK-00-0805-1801 Spånhult
SPÅNBERG Sven 17190000 SK-00-0805 SK-00-0805-1743 Spånhult
SPÅNG Göran 17420000 SK-00-0805 SK-00-0805-1772 Spånhult
SPÅNMAN Jon 16960000 SK-00-0805 SK-00-0805-1716 Spånhult
SPÅNMAN Anders SK-00-0805 SK-00-0805-1709 Spånhult
SPÄNNARE Johan 17000000 SK-00-0805 SK-00-0805-1724 Spånhult
SVEDENBORG Jesper E 17960217 SK-00-0805 SK-00-0805-1802 Spånhult
TJÄDER Anders 17820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1806 Spånhult
TJÄDER Håkan 17821117 SK-00-0805 SK-00-0805-1809 Spånhult
TJÄDER Petter 17980102 SK-00-0805 SK-00-0805-1818 Spånhult
CARLBERG Olof 17470000 SK-00-0806 SK-00-0806-1774 Torshult
ERIKSSON Anders SK-00-0806 SK-00-0806-1691 Torshult
FRISK Jon SK-00-0806 SK-00-0806-1709 Torshult
GARFELDT Olof SK-00-0806 SK-00-0806 Torshult
GRÖNDAL Lars 17130000 SK-00-0806 SK-00-0806 Torshult
GRÖNDAL Sven 17200000 SK-00-0806 SK-00-0806-1743 Torshult
GRÖNDAL Olof 17400000 SK-00-0806 SK-00-0806-1760 Torshult
HULT Jonas 17630704 SK-00-0806 SK-00-0806-1791 Torshult
JONSSON Lars SK-00-0806 SK-00-0806-1682 Torshult
LIND Magnus SK-00-0806 SK-00-0806 Torshult
MUNCH Jonas SK-00-0806 SK-00-0806- Torshult
PRYTS Anders 17920000 SK-00-0806 SK-00-0806-1815 Torshult
TOL Anders Gustaf 18410122 SK-00-0806 SK-00-0806-1863 Torshult
TOLBERG Hans 16980000 SK-00-0806 SK-00-0806-1721 Torshult
TOLBERG Erik 16870000 SK-00-0806 SK-00-0806-1717 Torshult
TOLBERG Sven 16930000 SK-00-0806 SK-00-0806-1714 Torshult
TONSELL Olof 17630000 SK-00-0806 SK-00-0806-1789 Torshult
TOR Jacob 18020000 SK-00-0806 SK-00-0806-1820 Torshult
TORSELL Per Alfrid 18581212 SK-00-0806 SK-00-0806-1878 Torshult
ÖRN Emanuel 18201208 SK-00-0806 SK-00-0806-1847 Torshult
ANDERSSON Johan 16640000 VG-05-0108 VG-05-0108-1700 Gärdesboda
FOGELSTRÖM Erik VG-05-0108 VG-05-0108-1788 Gärdesboda
FRIMODIG Gabriel 16930000 VG-05-0108 VG-05-0108-1716 Gärdesboda
FRIMODIG Lars 17220000 VG-05-0108 VG-05-0108-1754 Gärdesboda
QVICKER Petter 17720425 VG-05-0108 VG-05-0108-1795 Gärdesboda
SEGERDAL Sven 17720000 VG-05-0108 VG-05-0108-1791 Gärdesboda
SILVERSVÄRD J VG-05-0108 VG-05-0108-1802 Gärdesboda
WETTERGREN Johannes 17810813 VG-05-0108 VG-05-0108-1806 Gärdesboda
KÄLLGREN Klas Natan 18810125 VG-05-0109 VG-05-0109-1899 Nolberga
LIDBERG Petter Sven 18330909 VG-05-0109 VG-05-0109-1857 Nolberga
LUND Peter 18000422 VG-05-0109 VG-05-0109-1818 Nolberga
LUND Petter 18040404 VG-05-0109 VG-05-0109-1825 Nolberga
MARCKE Mag. 17861123 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga
MELL Alexander 18500628 VG-05-0109 VG-05-0109-1870 Nolberga
MOBERG Sven 16940000 VG-05-0109 VG-05-0109-1718 Nolberga
NOHLGREN Sven 17500000 VG-05-0109 VG-05-0109-1769 Nolberga
NORMAN Anders 16850000 VG-05-0109 VG-05-0109-1707 Nolberga
PALM Jonas 17960000 VG-05-0109 VG-05-0109-1815 Nolberga
PALM Sven VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga
PETTERSSON Anders 17820000 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga
QVIST Magnus 17821213 VG-05-0109 VG-05-0109-1806 Nolberga
STORCK Sven 17000000 VG-05-0109 VG-05-0109-1742 Nolberga
STRAND Carl Emil 18661212 VG-05-0109 VG-05-0109-1887 Nolberga
STÅL Johan 17940121 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga
TJÄDER Håkan 17790517 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga