Namn Född Torpnr Individ nr Rote
ANDERSSON Lars 17961014 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
BERGMAN Anders 17680606 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
FOLLBERG Per SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
HED Nils 17950405 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet
OLOFSSON Olof SK-00-0800 SK-00-0800-1687 Gärdet
GÄRDMAN Per 16680000 SK-00-0800 SK-00-0800-1709 Gärdet
GÄRDMAN Lars 16960000 SK-00-0800 SK-00-0800-1717 Gärdet
GÄRDMAN Per 16970000 SK-00-0800 SK-00-0800-1718 Gärdet
GÄRDMAN Lars 16910000 SK-00-0800 SK-00-0800-1720 Gärdet
GÄRDNER Jonas 17050000 SK-00-0800 SK-00-0800-1735 Gärdet
GÄRDNER Jonas 17030000 SK-00-0800 SK-00-0800-1743 Gärdet
TOLLBERG Peter 17280000 SK-00-0800 SK-00-0800-1759 Gärdet
LUSTIG Johan 17551217 SK-00-0800 SK-00-0800-1783 Gärdet
LUSTIG Anders 17810221 SK-00-0800 SK-00-0800-1805 Gärdet
HÖG Johan 18120501 SK-00-0800 SK-00-0800-1834 Gärdet
MEIJER Nils Fredr 18410129 SK-00-0800 SK-00-0800-1863 Gärdet
MEIJER Otto 18650308 SK-00-0800 SK-00-0800-1883 Gärdet
MEIJER Karl Augus 18680501 SK-00-0800 SK-00-0800-1889 Gärdet