Namn Född Torpnr Individ nr Rote
BRUNBERG Peter 17250000 SK-00-0805 SK-00-0805 Spånhult
Erik SK-00-0805 SK-00-0805-1685 Spånhult
MÅNSSON Sven SK-00-0805 SK-00-0805-1686 Spånhult
SPÅNMAN Anders SK-00-0805 SK-00-0805-1709 Spånhult
SPÅNMAN Jon 16960000 SK-00-0805 SK-00-0805-1716 Spånhult
SPÅNBERG Amund 16820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1719 Spånhult
SPÄNNARE Johan 17000000 SK-00-0805 SK-00-0805-1724 Spånhult
SPÅNBERG Sven 17190000 SK-00-0805 SK-00-0805-1743 Spånhult
SPÅNG Göran 17420000 SK-00-0805 SK-00-0805-1772 Spånhult
LUNDSTEDT Jesper 17760000 SK-00-0805 SK-00-0805-1793 Spånhult
SPÅN Jakob 17740000 SK-00-0805 SK-00-0805-1801 Spånhult
SVEDENBORG Jesper Emanuel 17960217 SK-00-0805 SK-00-0805-1802 Spånhult
TJÄDER Anders 17820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1806 Spånhult
TJÄDER Håkan 17821117 SK-00-0805 SK-00-0805-1809 Spånhult
TJÄDER Petter 17980102 SK-00-0805 SK-00-0805-1818 Spånhult
SPJUT Lars 18181204 SK-00-0805 SK-00-0805-1838 Spånhult
BRO August 18261219 SK-00-0805 SK-00-0805-1851 Spånhult
BERG Johan August 18611009 SK-00-0805 SK-00-0805-1882 Spånhult