Det finns ingen i kyrkböckerna som passar in på namnet Munka-Karl.

I August Karlssons köpekontrakt står det att hans ställe låg utmed gränsen till Munkaskog

Detta var det enda stället som gränsar till Munkaskog, så det var nog hit som August Karlsson kom 1878. August köpte 1912 Adolf Rosengrens ställe (10)

RT90 X 6448664 Y 1401251
WGS84 dec 58,150691° 14,128096°