August Karlsson föddes 1845 i Snickarstätten, Södra Fågelås. Han kom till Klockarhemmet 1878, och dog här 1920. Hans änka, Anna Kajsa, bodde kvar till 1931 då hon flyttade till Hakarp. Hon dog 1934 på ålderdomshemmet i Södra Fågelås. Anna Kajsa var född  i Ryggahemmets backstuga.

Enligt köpekontraktet så låg August Karlssons ställe utmed gränsen till Munkaskog och var 3 kvadratmeter stort. Det köptes för 100 kr.  Gissningsvis rör det sig om det  östligaste av de ställen som ligger utmed södra gränsen. 1912 köpte han Adolf Rosengrens ursprungliga ställe, i sydvästra hörnet.

Auktionsannons i Västgötabladet 13 april 1920. Eftersom det inte flyttade in någon efter August så var det väl så att kommunen köpte fastigheten. och lät änkan bo kvar.