Anex till ca 1860.

Här är det som finns på Arkiv Digital.
Husförhör 1810-30 under Norra Fågelås
Husförhör 1863-68 under Hjo LF
Saknas uppgiften kolla Hjo LF och Norra Fågelås då böckern ofta är blandade.

För att kunna hitta Hjo stadsförsamling AIIaa:1-4 underlättar det att använda föreningens personregister

Hjo 168401
Pastoratskod: 030802 Namn: till omkring 1600 Hjo, sedan -1988 Hjo stadsförsamling, 1989- Hjo. Indelning: omkring 1600 utbrutet Hjo landsförsamling, 1989-01-01 införlivat Hjo landsförsamling. Pastorat: förr eget, omkring 1400-1550 Fågelås, omkring 1550-1568 möjligen eget, omkring 1568-1873 (Norra) Fågelås, 1873-05-01-1961 Hjo stadsförsamling och Hjo landsförsamling, 1962-1973 Hjo stadsförsarnling, Hjo landsförsamling och Grevbäck, 1974-1988 Hjo stadsförsamling, Hjo landsförsamling, Grevbäck och Mofalla, 1989- Hjo, Grevbäck, Mofalla, Norra Fågelås och Södra Fågelås. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1688-.