Resterna ligger på betesmark. Nordväst ut ligger ett litet stenmursomgärdat gärde. Ligger ett 100-tal meter in från Kopparhults kvarn vägen i uppförsbacken.

Kooardinater: RT90 1403936, 6449926
GPS: Latitud : 58° 9,756540′ N, Longitud: 14° 10,389360′ Ö

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ALANDER SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
BEJER Påvel 16800000 SK-00-0829 SK-00-0829-1711 Stora Björstorp
BJÖRN Josef SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
BJÖRNSSON Anders SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
ELD August 18710321 SK-00-0829 SK-00-0829-1892 Stora Björstorp
GRÖN Abraham SK-00-0829 SK-00-0829-1804 Stora Björstorp
OTTER von SK-00-0829 SK-00-0829-1841 Stora Björstorp
PERSSON Jonn SK-00-0829 SK-00-0829-1678 Stora Björstorp
RISBERG Esbjörn SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
RUND Anders Johan 18410819 SK-00-0829 SK-00-0829-1859 Stora Björstorp
RUND Johan Falk 18061020 SK-00-0829 SK-00-0829-1826 Stora Björstorp
RUNDQVIST Johan 17880000 SK-00-0829 SK-00-0829-1813 Stora Björstorp
RUNDQVIST Nils 17860000 SK-00-0829 SK-00-0829-1806 Stora Björstorp
RYBERG Erik 17210000 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
RYBERG Ernst 17220000 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
RYBERG Per SK-00-0829 SK-00-0829-1742 Stora Björstorp
RYDBERG Per Sven SK-00-0829 SK-00-0829- Stora Björstorp
RYDBERG Carl Gideon 18790507 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp