Södra Hulan Benäms som Hällestorp i soldatregistret. Från väg 193 vid tar man av söder ut vid skylten med Hjo Kommun.  Då kommer man fram till gården Södra Hulan torpet låg i betesmarken NO om gården.

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ALLGOD Emanuel 18110516 SK-00-0838 SK-00-0838-1837 Hällestorp
FOGEL Carl 18430812 SK-00-0838 SK-00-0838-1863 Hällestorp
FOGEL August SK-00-0838 SK-00-0838- Hällestorp
FOGEL Karl August 18680912 SK-00-0838 SK-00-0838-1887 Hällestorp
HÄLL Lars 17840000 SK-00-0838 SK-00-0838-1807 Hällestorp
HÄLLBERG Anders 16970000 SK-00-0838 SK-00-0838-1718 Hällestorp
HÄLLBERG Anders SK-00-0838 SK-00-0838-1717 Hällestorp
HÄLLBERG Jonas SK-00-0838 SK-00-0838-1743 Hällestorp
HÄLLBERG Måns 16740000 SK-00-0838 SK-00-0838-1711 Hällestorp
HÄLLSTEDT Jonas 17610000 SK-00-0838 SK-00-0838-1790 Hällestorp
HÄLLSTEDT Sven 17390207 SK-00-0838 SK-00-0838-1767 Hällestorp
JONSSON Anders SK-00-0838 SK-00-0838-1690 Hällestorp
KLAR Johan 17970610 SK-00-0838 SK-00-0838-1818 Hällestorp
KLAR Johan SK-00-0838 SK-00-0838-1815 Hällestorp
KRÅKA Karl SK-00-0838 SK-00-0838-1709 Hällestorp
OLOFSSON Johan SK-00-0838 SK-00-0838-1670 Hällestorp
ROSENDAL Håkan 17230000 SK-00-0838 SK-00-0838-1747 Hällestorp
ROSENDAL Karl 17390000 SK-00-0838 SK-00-0838-1761 Hällestorp
SANDBERG Måns 16800000 SK-00-0838 SK-00-0838-1706 Hällestorp