Lilla Björstorp har även hetat Dikesstugan. Finns inga rester torpet har legat mitt emot infarten till Mobolet vid vägen mellan Torp och Älgamossen.

Kooardinater: RT90 1403364, 6451083
GPS: Latitud : 58° 10,372080′ N, Longitud: 14° 9,777840′ Ö

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ARVIDSSON Erik SK-00-0830 SK-00-0830-1679 Lilla Björstorp
BJÖRK Anders 17740000 SK-00-0830 SK-00-0830-1801 Lilla Björstorp
BJÖRK Per 17590906 SK-00-0830 SK-00-0830-1789 Lilla Björstorp
BJÖRN Anders 16900000 SK-00-0830 SK-00-0830-1715 Lilla Björstorp
BJÖRN Anders SK-00-0830 SK-00-0830- Lilla Björstorp
BJÖRN Lars 16820000 SK-00-0830 SK-00-0830-1709 Lilla Björstorp
BÄCKMAN Gustav 17240000 SK-00-0830 SK-00-0830-1743 Lilla Björstorp
BÄCKMAN Gustav 17090000 SK-00-0830 SK-00-0830-1741 Lilla Björstorp
EK Johannes 18230000 SK-00-0830 SK-00-0830-1843 Lilla Björstorp
HUSBERG Jöns 17200000 SK-00-0830 SK-00-0830-1747 Lilla Björstorp
HUSBERG Olof 17340218 SK-00-0830 SK-00-0830-1767 Lilla Björstorp
HUSBERG Mattias 17290000 SK-00-0830 SK-00-0830-1761 Lilla Björstorp
LÖF Gustaf 18230915 SK-00-0830 SK-00-0830-1847 Lilla Björstorp
ROLF Johan 17850000 SK-00-0830 SK-00-0830-1815 Lilla Björstorp