1865 delade  Gustaf gården i tre delar. Den norra delen såldes till Stina Jonsdotter. Hon var änka efter Johan Gustafsson, hemmanägare i Sörtorp och flyttade in med sonen Otto Emil 1877. Han flyttade till Göteborg 1877.

Stina Jonsdotter sålde sin del till Anders Gustaf Gustafsson som flyttade in 1881 från Sjogerstad. Han dog 1889. I hans bouppteckning kan vi se att
Fastigheten är taxerad till 500 kronor.

Änkan gifte om sig med Anders Petter Strandbäck 1891.