Den västra hemmansdelen köptes av Johan Gustaf Bergqvist 1865. Den bestod av 7,5 hektar och han köpte den till en kostnad av 615 kr.

Han kom närmanst från Sjöbol i Brandstorp. I Brandstorps husförhörslängd beskrivs han som ”ärlig”.

När Berqvist dog 1877 upprättades en bouppteckning (1877:548). Fastigheten var då taxerad till 500 kr. Han hade en gris, 2 kor, en spädkalv, 3 får och 3 hönor. Boets behållning var 1159 kr.

Bergqvists dotter gifte sig med Frans Ödvall. Parets äldsta dotter tog senare över gården och de flyttade 1926.