Den enda Herman som finns i kyrkböckerna är Karl Herman Karlsson som flyttade in 1885 och flyttade ut 1898.

Detta ställe ligger på Överhults mark, men man kanske inte visste var gränserna gick och därför bok förde honom på fel fastighet.

RT90 X 6448603 Y 1401105
WGS84 dec 58,150111° 14,125643°

Juni 2012