Tibro efter 1947

Här är vad som finns på Arkiv Digital:

  • AI:1 Inte komplett, även gårdar från Mofalla.
  • AI:2 Även Mofalla
  • Mofalla är anexförsamling, så kolla även dess böcker.
  • Släktdata finns Född 1782-1836

Tibro 166201
Pastoratskod: 030804 Namn: -1946 Kyrkefalla, 1947- Tibro. Pastorat: omkring 1550 möjligen Kyrkefalla, Mofalla och Brevik, annars -1961 Tibro och Mofalla, 1962- eget. Husförhörslängd: (1771), 1801-. Födelsebok: 1704-.

KYRKEFALLA socken av Kåkinds härad upptar ett vidsträckt område kring Tidan rakt österut från Skövde med gräns i öster mot kustsocknarna vid Vättern, Brevik och Grevbäck, i söder mot Mofalla, i sydväst mot Värsås, i väster mot Sventorp och i norr till Vadsbo härad med socknarna Väring, Locketorp och Ransberg.

Området upptas i sina västra delar av småkuperad slättmark, i öster av mera storkuperade skogsmarker, utlöpare från den sydligare Hökensås. Bergen nå där upp till 240 m. höjd över havet.

Något öster om Tidan ligger vid järnvägen mellan Skövde och Karlsborg Tibro, som har vuxit upp till ett samhälle på c:a 2.500 invånare tack vare möbelindustrin. Det har municipalrättigheter sedan 1923.

I övrigt är socknen övervägande jordbruksbygd. En kraftstation i Tidan märkes vid Äreberg, som även är en betydande jordbruksegendom och en gammal bruksegendom bildad kring det järnbruk, som anlades
därstädes på 1720-talet och ägde bestånd in på 1880-talet.

Areal: 110,69 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 4.060,55 har åker, 90,9 tomt och trädgård, 51,15 slåtteräng, 75,7 kultiverad betesäng, 551,26 annan betesäng, 5.096,16 skogsmark, 306,59 övr. mark.

Jordbruksvärde: 4.062.600 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 276.200 kr. Skogsvärde: 776.600 kr.

Tomt- och industrivärde: 39.300 kr. För Tibro municipalsamhälle äro motsvarande siffror: 48,07 har åker, 12,43 tomt och trädgård, 5 betesäng, 9 skogsmark. Jordbruksvärde: 207.700 kr.

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 600 kr.

Skogsvärde: 2.700 kr. Tomt- och industrivärde: 148.000 kr.

Invånarantal i hela socknen 5.623 (1941).

Kommunikationer: Utom Tibro station ligger inom socknen Karlshagaby och Balteryds hpl:r vid Karlsborgsbanan.

Socknen skrevs ”Kirkiofalla” 1390. Den är i kyrkligt avseende moderförsamling till Mofalla.
Kyrkan är byggd 1837, tillbyggd med torn 1887 samt restaurerad 1927. Materialet är sten. Innertaket
är dock av trä.

Källa
(Gods och Gårdar 1940)