50-årig granskog täcker området tydliga fd åkrar. Flera husgrunder, den som hembygdsföreningen markerat är nog av senare datum betydligt större än ett soldattorp och med murad källare under huset. Söder om den markerade finns ytterligare en husgrund. Den är nog den ursprungliga. Även efter ladugården finns en tydlig husgrund.
Du kommer dit genom att gå en traktorväg från Getaryggsvägen vid skylt med skyddsområde för vattentäkt.

Kooardinat: RT90 1401032, 6449818
GPS: Latitud : 58° 9,659940′ N, Longitud: 14° 7,433340′ Ö

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
BOMAN Lars 16930000 VG-05-0122 VG-05-0122-1712 Torp
BOMAN Peter 17530319 VG-05-0122 VG-05-0122-1775 Torp
BOMAN Petter 17750711 VG-05-0122 VG-05-0122-1798 Torp
BRUNN Sven 18180721 VG-05-0122 VG-05-0122-1840 Torp
ERIKSSON Sven 16700000 VG-05-0122 VG-05-0122-1698 Torp
FOGELBERG Erlan VG-05-0122 VG-05-0122- Torp
FRIMODIG Petter 17440000 VG-05-0122 VG-05-0122-1764 Torp
HELLMAN Lars 16920000 VG-05-0122 VG-05-0122-1723 Torp
JONSSON Jonas VG-05-0122 VG-05-0122- Torp
KRAFT Karl Magnus 18290106 VG-05-0122 VG-05-0122-1849 Torp
MODIG Jan 17160930 VG-05-0122 VG-05-0122-1743 Torp
MODIG Karl August 18621019 VG-05-0122 VG-05-0122-1884 Torp
RAPP Anders 17880000 VG-05-0122 VG-05-0122-1813 Torp
RAPP Anders 17860528 VG-05-0122 VG-05-0122- Torp
RAPP Anders Isak 18000317 VG-05-0122 VG-05-0122-1821 Torp
ÅHL Olof 18140923 VG-05-0122 VG-05-0122-1837 Torp