Namn Född Torpnr Akt nr Rote
BLOMBERG Anders 17050906 SK-00-0831 SK-00-0831-1726 Skalleberg
BLOMBERG Lars 17230723 SK-00-0831 SK-00-0831-1747 Skalleberg
BLOMBERG Lars SK-00-0831 SK-00-0831-1743 Skalleberg
BLOMBERG Lars 17120000 SK-00-0831 SK-00-0831-1741 Skalleberg
FAST Anders 17860000 SK-00-0831 SK-00-0831-1809 Skalleberg
FAST Carl 17920000 SK-00-0831 SK-00-0831-1819 Skalleberg
FAST Johan 17780000 SK-00-0831 SK-00-0831-1802 Skalleberg
JONSSON Per SK-00-0831 SK-00-0831-1683 Skalleberg
LUNDBERG Hans 16910000 SK-00-0831 SK-00-0831-1723 Skalleberg
ROT Carl Johan 18531119 SK-00-0831 SK-00-0831-1875 Skalleberg
ROT Johannes 18290405 SK-00-0831 SK-00-0831-1847 Skalleberg
SANDAL Per Vilhelm SK-00-0831 SK-00-0831-1873 Skalleberg
SKALLBERG Ambjörn 16810000 SK-00-0831 SK-00-0831-1721 Skalleberg
SKALLBERG Bengt 16590000 SK-00-0831 SK-00-0831-1709 Skalleberg
SKALLBERG Jonas 16960000 SK-00-0831 SK-00-0831-1716 Skalleberg
SÖDERBERG Johan 17590000 SK-00-0831 SK-00-0831-1783 Skalleberg
ÄLGENGREN Anders 16900000 SK-00-0831 SK-00-0831-1722 Skalleberg