Finns inte markerat på häradskartan, men på generalstabskartan. Fågelås Hembygdsförening har markerat det här i centrum av kartbilden. Enligt vad generalstabskartan visar skulle det vara längre NV ut. Här finns den gamla markeringen som gjorts, På skifteskartan från 1880 på Lantmäteriets historiska kartor finns torpet markerat. Det har legat på gärdet NV markeringen. Bästa sätt att ta sig dit är att ta skogsvägen som går söder ut 100 meter efter det gärdet slutar på vägen Backabo-Älgamossen. Åk till vändplatsen sedan stigen som går öster ut tills du kommer till gärdet.

Koordinater: RT90 143812, 645390
GPS: Latitud : 58° 11,670′ N, Longitud: 14° 10,172′ Ö

Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ANDERSSON Gustaf SK-00-0832 SK-00-0832-1681 Granbolet
BJÖRN Anders Åman 18200121 SK-00-0832 SK-00-0832-1841 Granbolet
FRÖJD Anders 18111109 SK-00-0832 SK-00-0832-1835 Granbolet
GRANGREN Lars 16870000 SK-00-0832 SK-00-0832-1709 Granbolet
GRANGREN Anders 17381118 SK-00-0832 SK-00-0832-1767 Granbolet
GRANQVIST 18480927 SK-00-0832 SK-00-0832-1872 Granbolet
GRANSTRÖM Anders 17040000 SK-00-0832 SK-00-0832-1724 Granbolet
GRANSTRÖM Nils 17320000 SK-00-0832 SK-00-0832-1760 Granbolet
GRANSTRÖM Nils 17170000 SK-00-0832 SK-00-0832-1743 Granbolet
HASSELQVIST Johan Gab 17680000 SK-00-0832 SK-00-0832-1793 Granbolet
HJORT Erik 17600428 SK-00-0832 SK-00-0832-1782 Granbolet
JOHANSSON Johan 18370000 SK-00-0832 SK-00-0832- Granbolet
LARSSON Gustaf SK-00-0832 SK-00-0832- Granbolet
QVIST Anders 17930000 SK-00-0832 SK-00-0832-1819 Granbolet
QVIST Carl SK-00-0832 SK-00-0832- Granbolet
QVIST Carl SK-00-0832 SK-00-0832-1818 Granbolet
TOLL Gustaf 18180529 SK-00-0832 SK-00-0832-1858 Granbolet