Namn Född Torp nr Akt nr Rote
ATTMAN VG-05-0100 VG-05-0100-1789 Atteby
ATTMAN Petter 17620716 VG-05-0100 VG-05-0100-1789 Atteby
ATTMAN Lars 17300502 VG-05-0100 VG-05-0100-1750 Atteby
BENGTSSON Lars 17360000 VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
DANIELSSON Magnus VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
EKELUND Sven VG-05-0100 VG-05-0100-1785 Atteby
HEDIN Carl 18620417 VG-05-0100 VG-05-0100-1884 Atteby
HJÄLM Lars Johan 18410327 VG-05-0100 VG-05-0100-1869 Atteby
JÄRN Johan VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
KNUTSSON Isak 16920800 VG-05-0100 VG-05-0100-1710 Atteby
LILJA Anders 16900000 VG-05-0100 VG-05-0100-1711 Atteby
LILJA Petter 17160000 VG-05-0100 VG-05-0100-1736 Atteby
ROTH Erik 18250920 VG-05-0100 VG-05-0100-1845 Atteby
SANDBERG Jonas 17250000 VG-05-0100 VG-05-0100- Atteby
SKARP Anders 17990000 VG-05-0100 VG-05-0100-1825 Atteby
SKARP Gabriel VG-05-0100 VG-05-0100-1809 Atteby
SKARP Magnus 17810000 VG-05-0100 VG-05-0100-1809 Atteby
SKOTT Anders 18130000 VG-05-0100 VG-05-0100-1833 Atteby
STOMBERG Sven 17660000 VG-05-0100 VG-05-0100-1790 Atteby
SUNDBERG Jonas 17210000 VG-05-0100 VG-05-0100-1747 Atteby