Namn Född Torp nr Akt nr Rote
ALSTRIN Peter 17310000 VG-08-0005 VG-08-0005-1761 Stora Solberga
BERG Anders 17870206 VG-08-0005 VG-08-0005-1809 Stora Solberga
BERG Emanuel 18190106 VG-08-0005 VG-08-0005-1836 Stora Solberga
BERG Karl Johan 18491111 VG-08-0005 VG-08-0005-1869 Stora Solberga
FREDBERG Gunnar 16930000 VG-08-0005 VG-08-0005-1718 Stora Solberga
FREDBERG Anders 16920000 VG-08-0005 VG-08-0005-1714 Stora Solberga
FRÖBERG Lars 17510414 VG-08-0005 VG-08-0005-1775 Stora Solberga
HAMMAR Emil Linus 18660909 VG-08-0005 VG-08-0005-1886 Stora Solberga
PERSSON Per 16580000 VG-08-0005 VG-08-0005-1680 Stora Solberga
SOLBERG Anders 17200000 VG-08-0005 VG-08-0005-1741 Stora Solberga
SOLBERG Jonas VG-08-0005 VG-08-0005- Stora Solberga
TIBERG Anders 16900000 VG-08-0005 VG-08-0005-1711 Stora Solberga