Namn Född Torp nr Akt nr Rote
BERG Nils VG-08-0004 VG-08-0004-1714 Lilla Solberga
BLOMQVIST Johan Adolf 18550619 VG-08-0004 VG-08-0004- Lilla Solberga
LENBÄCK Peter 17230000 VG-08-0004 VG-08-0004-1749 Lilla Solberga
LUNDBERG Nils 16930000 VG-08-0004 VG-08-0004-1719 Lilla Solberga
PERSSON Per VG-08-0004 VG-08-0004-1691 Lilla Solberga
PUKE Jöns 16940000 VG-08-0004 VG-08-0004-1714 Lilla Solberga
SOLBERG Anders 17380900 VG-08-0004 VG-08-0004-1764 Lilla Solberga
SOLBERG Lars 17700000 VG-08-0004 VG-08-0004-1795 Lilla Solberga
SOLBOM Per 16840000 VG-08-0004 VG-08-0004-1710 Lilla Solberga
ÄRLIG Peter 17600000 VG-08-0004 VG-08-0004-1788 Lilla Solberga