Enligt skifteskartan låg soldattorpet på en annan plats är den som är markerad på Häradskartan.

Namn Född Akt Torpnr Rote
FALK Carl Emil 18730827 SK-00-0807-1894 SK-00-0807 Smedsbo
SVENSSON Elias SK-00-0807 SK-00-0807 Smedsbo
PERSSON Gustaf SK-00-0807-1691 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Måns 16850000 SK-00-0807-1709 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Lars 16980000 SK-00-0807-171 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Sven 16820000 SK-00-0807-1717 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Johan 17000000 SK-00-0807-1720 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Ture 17130000 SK-00-0807-1741 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Sven 17300000 SK-00-0807-1754 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Anders 17470000 SK-00-0807-1772 SK-00-0807 Smedsbo
SKATT Elias SK-00-0807-1802 SK-00-0807 Smedsbo
SKATT Anders 17850626 SK-00-0807-1803 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Jonas 17890104 SK-00-0807-1818 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Anders 18080318 SK-00-0807-1827 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Gustaf 18420729 SK-00-0807-1859 SK-00-0807 Smedsbo