Den norra av de avstyckade hemmansdelarna köptes av änkan Stina Jonsdotter 1865. Hon var änka efter Johannes Gustafsson i Sörgården Munkaskog som dog 1859.

Jonadotter sålde till Anders Gustaf Gustafsson som som kom hit 1881 från Sjogerstad. Anders dog 1889.

I bouppteckningen (1889:656) är fastigheten taxerad till 500 kr. Boets behållning var 713 kr.

Änkan Anna Maria Johansdotter gifte om sig 1891 med Anders Petter Strandbäck, som kom från Munkåsen i Agnetorp. Strandbäck dör 1913.

Bouppteckning 1913:125: Inga kreatur förutom 6 höns och 2 bisamhällen. Tillgångar 803,24 Skulder 127.96 kr.

Kommunen köpte fastigheten för 500 kr innan Strandbäck dog. Anna Maria bodde kvar till i början av 1940-talet och dog på ålderdomdhemmet 1948 96 år gammal.

Koardinat Rt 90 1401261/6449069. WGS84 58,154328°/ 14,128094°