Klockarhemsstan fick ett dåligt rykte på grund av att några s.k. ”tattare” familjer flyttade in.

Samtliga kom från samma familj och stammade från de s.k. Ullasjötattarna i Älvsborgs län. Att de rörde på sig kan man se på barnen i familjerna. De flesta födded på olika orter och ofta blev de inte införda i några födelseböcker. Anna Cajsa Wetterstrand är mor till samtliga tre familjer.

Prästen hade besvär med att bokföra dessa familjer då de sällan infann sig till husförhör. Hur mycket de vistades i sina stugor är oklart, men det var nog inte så många gånger de var hemma. När man hittar dem i födelseböcker så står det ofta att modern är en kringvandrande piga.