Dessa två ställen ligger nästan vägg i vägg.

Fredrik Malm kom hit 1880 och flyttade igen 1897. Hultqvist kom hit 1897 och flyttade till fattighuset 1907.

RT90 X 6448658 Y 1401149
WGS84 dec 58,150615° 14,126367°