Lorenz Karlsson köpte Överhults skogsskifte 1887 och byggde ett hem där. Han sålde fastigheten till Södra Fågelås kommun 1897.

RT90 X 6448519 Y 1401160
WGS84 dec 58,149370° 14,126612°