Karl Johan Andersson var den första backstuguägaren. Han flyttade in 1863, men dog redan i november samma år. Innan han kom till Klockarhemmet hade han flyttat runt som torpare, arrendator och brukare på mindre ställen i Daretorp och Brandstorp.

I bouppteckningen efter honom (1863:447) kan man läsa att fastigheten bestod av två tunnland jord och var värderad till 60 kronor.  Boet uppvisade även en skuld på 48 kronor. Bohaget var: en väggklocka, bord, säng, 3 soffor, 4 stolar samt större och mindre skåp. Kreaturen bestod av: 1 Ko, 1 kviga, 1 liten kalv, 2 får och 1 bagge.

Skulder fanns till: Johan Andersson i Björsahem (110 kronor) , Johannes i Klevatorp (20 kronor), Soldat Toll (6 kronor), Bindarhemmet (5 kronor), Anders i Krigskullen (10 kronor), Andersson i Litteråsen (5 kronor) och till Gustaf Johansson i Klockarhemmet för den försålda jorden (66 kronor).

Änkan och barnen bodde kvar efter Anderssons död. 1905 dog Änkan i Klockarhemmet. Sonen Lorentz köper 1887 Överhults skogsskifte och byggde ett hem där. Dottern Klara med make Karl Herman Karlsson bodde i Klockarhemmet 1885-98.