Stamhemmanet finns med på karta från 1699 och har ytterligare många år på nacken.
1813 flyttade f.d. soldaten Nils Jakob Rundqvist in. Han var gift med Brita Carlstein, gästgivardotter från Torp.
Nils dog 1846 och i bouppteckningen (1846:821) är fastigheten värderad till 300 Riksdaler. Hans tillgångar uppgick vid frånfället till 598 Riksdaler, och skulderna till 283 Riksdaler.
Gården såldes sedan vidare till Nieroth på Hällö. Sonen Carl Rundqvist stannade dock kvar som brukare.

1854 Köpte Göta-Lena och hennes make Anders Johansson gården. När Anders dör 1860 är fastigheten enligt bouppteckningen (1860:1541) värderad till 525 Riksdaler.
Behållningen i boet är 1212 Riksdaler. Göta-Lena flyttade 1862 till Ullene där hon köpte en gård.

1862 tog Gustaf Johansson över. Han styckade upp gården och sålde en tomt på 1 hektar 1863. 1865 styckade han av två hemmansdelar.
Ytterligare avstyckningar skedde 1870, 1872, 1878,1880 och 1885. 1898 sålde han det som återstod av  ursprungsgården till A. Eriksson på Skämningsfors.

Kasper Karlsson flyttade in 1904. Han sålde hemmanet till kommunen. Efter att hustrun Klara Andersdotter dog 1927 bodde han kvar ytterligare några år. Karlsson dog 1943.

Koordinat RT90 1401187/ 6448813
WGS84 58,152014°/14,126946°

Juni 2012