Denna plats är inte utmärkt av hembygdsförenigen, men om man ser på häradsekonominska kartan från 1880 och översätter läget där till en modern karta så hamnar man ungefär där det växer två lönnar idag.

Det var troligen till denna plats som Anders Larsson flyttade 1870. Han lämnade platsen 1895 då han köpte halva Rappahemmet.
Kanske hade han köpt rätten till jorden under 25 år, varpå den sedan återgått till stamhemmanet? Larsson tog med sig husen till Rappahemmet, där han infogade dem i sin del.