Lars Johan Dahl köpte Lilla Överhults skogsskifte 1892. Troligen flyttade han med sig sitt hus från Klockarhemmet.
1915 flyttade han tillbaka till Klockarhemmet, men han flyttade snart vidare till fattighuset där han dog 1917.

RT90 X 6448225 Y 1401294
WGS84 dec 58,146761° 14,129011°