Här hittar du Hjo Stads, Hjo lands och Norra samt Södra Fågelås befolkningsräkning för 1930. Folkräkningen är avskriven i Excel av Karl Bergstrand.
Böckerna är svårtolkade så det kan finnas fel i dessa register.

Tryck på pilen längs upp i varje kolumn, så kommer alla ord i dokumentet upp.

1930 års befolkning Hjo Stad, Hjo Lands, Norra och Södra Fågelås församlingar